Kalendarium

24 czerwca

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa zadania 
 „Rewitalizacja ruin dawnego zamku w Szprotawie"
 
Cel zadania  
Nadanie ruinom dawnego zamku w Szprotawie funkcji o wymiarze turystycznym, kulturalnym i społecznym.
 
Krótki opis zadania
W ramach planowanej inwestycji przeprowadzone zostaną następujące działania:
 • stworzenie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z przeprowadzeniem ekspertyzy konstrukcyjnej murów,
 • uzyskanie decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zastosowanie się do tych zaleceń w ramach robót,
 • usunięcie gruzu i uporządkowanie terenu, zabezpieczenie elementów dawnego wyposażenia zamku (epitafia, elementy ambony itp.),
 • uzupełnienie ubytków w partiach murów obwodowych,
 • uzupełnienie fug, spoinowania i petryfikacja osłabionych cegieł.
 • wzmocnienie łęków-glifów okiennych.
 • zabezpieczenie i przemurowanie korony murów obwodowych.
 • zadaszenie baszty,
 • wykonanie projektu zagospodarowania terenu i jego realizacja – w tym uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni,
 • zbudowanie sceny wraz z zapleczem technicznym na otwartej przestrzeni, wewnątrz ruin, a także miejsc siedzących dla widowni,
 • zamontowanie przyłącza elektrycznego i oświetlenie obiektu z zewnątrz i wewnątrz,
 • wykonanie prac remontowo – naprawczych wieży zamku,
 • wykonanie zabezpieczeń p.poż i bhp oraz zamontowanie monitoringu.
Finansowanie zadania
Zadanie dofinansowane: z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych
 
Całkowita szacunkowa wartość zadania: 8.900.000,00 zł brutto.
Wartość dofinansowania: 8.000.000,00 zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 900.000,00 zł.
 
Przewidywany termin zakończenia zadania
grudzień 2025 r.
 
Planowane efekty
W wyniku realizacji inwestycji ruiny będą stanowiły teren otwarty i dostępny dla zwiedzających, a także będzie można w nich organizować wydarzenia kulturalne gdyż będą spełniały funkcje zbliżoną do amfiteatru. W ten sposób zagospodarowana zostanie niszczejąca architektura dawnego zamku w centrum miasta i nadany zostanie nowy wymiar dla tej budowli o ogromnym znaczeniu dla wszystkich mieszkańców Szprotawy.
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON