Porady prawne

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja w powiecie żagańskim

Od lutego 2022 r. do grudnia 2022 r., w każdą trzecią sobotę miesiąca, w godz. od 9:00 do 14:00 w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Krasińskiego 23 w Szprotawie będzie pełnił dyżur psycholog i prawnik. Konsultacja psychologiczna i prawnicza jest nieodpłatna. Przedmiotowe usługi realizowane są w ramach umowy partnerskiej zawartej z Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szprotawie.
 
W miesiącu lutym br. z powodu choroby psychologa i prawnika wyjątkowo dyżur zostaje przesunięty na 26.02.2022 r. 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na terenie powiatu żagańskiego funkcjonują 3 punkty w 3 miejscowościach, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja. 
 
Komu przysługuje nieodpłatne wsparcie?
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń, składa w powyższym zakresie stosowne oświadczenie.  
 
Jak skorzystać ze wsparcia?
Szczegółowe informacje na temat działania punktów oraz zapisy na porady:
 • pod numerem telefonu (68) 470 99 76 (w godzinach pracy Starostwa);
 • rejestracja online: https://np.ms.gov.pl/ 
Ważne! Poradnictwo świadczone jest przez prawników oraz doradców obywatelskich w formie bezpośrednich porad w punktach zlokalizowanych w Szprotawie, Żaganiu i Iłowie, jednakże w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Obowiązują zapisy! 
 
Zawsze aktualne informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu (68) 470 99 76 oraz na stronie internetowej: https://edukacja-prawna.info.pl/powiat-zaganski/ 
 
Lokalizacja i godziny otwarcia punktów 
 1. Szprotawa ul. Kościuszki 30 (Starostwo Powiatowe)
  poniedziałek: 7.30-11.30; wtorek, czwartek: 12.00-16.00; środa, piątek: 8.00-12.00 
 2. Żagań, ul. Dworcowa 39 (Starostwo Powiatowe)
  poniedziałek: 11.00-15.00; środa, czwartek: 12.00-16.00; wtorek: 8.00-12.00; piątek: 9.00-13.00 
 3. Iłowa, ul. Żagańska 15 (Biblioteka Kultury)
  poniedziałek - czwartek: 12.00-16.00; piątek: 14.00- 18.00    
W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne.
 
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie. 
 
Dodatkowy dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:
 • nr tel. 515 856 516 w każdy czwartek w godzinach od 12.00-13.00 
 
Bezpłatne porady korespondencyjne:
 • e-mailowo - na adres: e-mail
 • listownie - na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra
Ważne! W przypadku porad listownych prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów - wystarczy kopia.
Czas oczekiwania na odpowiedź - ok 14 dni

 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Szczegółowe informacje: https://edukacja-prawna.info.pl/powiat-zaganski/ 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON