Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa projektu
Cyfrowa Gmina
 
Cel projektu
Głównym celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Cel ten osiągnięty zostanie za pomocą następujących celów szczegółowych:
 1.  Podniesienie poziomu odporności systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Szprotawie na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzania danych.
 2. Podniesienie efektywności, jakości i bezpieczeństwa usług publicznych.
 3. Podniesienie wiedzy i kompetencji cyfrowej urzędników.
 
Krótki opis projektu
Zakres rzeczowy projektu obejmuje trzy następujące obszary:
 
1. Obszar 1 - zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez:
 • przeprowadzenie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Szprotawie,
 • rozbudowę zabezpieczeń logicznych,
 • zakup specjalistycznego oprogramowania do szyfrowania poczty i dokumentów,
 • zakup blokad portów USB i LAN.
2. Obszar 2 – cyfryzacja biur  Urzędu Miejskiego w Szprotawie poprzez:
 • zakup stacji roboczych, macierzy dyskowej, skanerów, serwera i słuchawek z mikrofonem,
 • specjalistyczne usługi doradcze,
 • modernizację i rozbudowę wewnętrznej sieci LAN.
3. Obszar 3 - wsparcie edukacji cyfrowej pracowników Urzędu poprzez:
 • szkolenie On-line dla pracowników Urzędu w zakresie  obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania,
 • szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Finansowanie projektu
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy powierzenia grantu nr 3661/2/2022 wchodzącej w życie 9 marca 2022 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.
 
Całkowita wartość projektu: 611.010,00 zł brutto.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 611.010,00 zł.
Dofinansowanie: 611.010,00 zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 0,00 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu: marzec 2022 r.
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu: lipiec 2023 r.   
Zakończenie finansowej realizacji projektu: sierpień 2023 r.
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu
 
Wskaźniki produktu:
 • Diagnoza cyberbezpieczeństwa  – 1 szt.
 • Rozbudowa zabezpieczeń logicznych – 1 szt.
 • Specjalistycznego oprogramowanie – do szyfrowania poczty i dokumentów – 1 szt.
 • Blokady portów USB, LAN – 180 szt.
 • Stacje robocze – 51 szt.
 • Macierzy dyskowa – 1 szt.
 • Usługi  doradcze – 1 szt.
 • Skanery – 10 szt.
 • Serwer – 1 szt.
 • Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN – 1 szt.
 • Słuchawki  z mikrofonem – 5 szt.
 • Szkolenia on-line dla pracowników Urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania – 1 szt.
 • Szkolenia dla pracowników Urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa – 1 szt.
Wskaźniki rezultatu:
Zwiększenie potencjału cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Szprotawie.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON