Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa zadania
„Przebudowa z rozbudową infrastruktury drogowej na Osiedlu Piastowskim w Szprotawie”.
 
Cel zadania 
Stworzenie kompleksowej i spójnej sieci infrastruktury komunikacyjno-transportowej w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenia dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych oraz wyrównania potencjału gospodarczego miasta Szprotawy.
 
Krótki opis zadania
Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz  nadzór inwestorski. Polega na kompleksowej przebudowie i rozbudowie dróg gminnych ( ulic : Jasnej, Porzeczkowej, Witosa i  Robotniczej) położonych na os. Piastowskim w Szprotawie o łącznej długości ok. 1,4 km.
W skład zakresu rzeczowego wchodzi  przebudowa i/lub rozbudowa/budowa :  skrzyżowań, chodników, odwodnienia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami,. Ponadto przebudowa i/lub budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, przystanków autobusowych, oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejść dla pieszych z oprawami LED wraz z przyłączeniem do sieci, likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną/nadziemną oraz zabezpieczenie sieci, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Finansowanie zadania
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.
 
Całkowita szacunkowa wartość zadania: 8.189.467,58 zł brutto.
Wartość dofinansowania: 7.600.000,00 zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 589.467,58 zł.
 
Przewidywany termin zakończenia zadania
Kwiecień 2024 r.
 
Planowane efekty
W wyniku realizacji inwestycji  nastąpi skrócenie czasu i poprawa bezpieczeństwa przejazdu. Uporządkuje się układ komunikacyjny południowej części Szprotawy, zmodernizuje zły stan nawierzchni dróg oraz zlikwiduje zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej, przyczyniając się znacząco do poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej w tym rejonie.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON