Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Sprawy społeczne

Sprawy społeczne

Samorząd Gminy Szprotawa odgrywa ważną rolę w lokalnym systemie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie
i na mocy ustaw:
  1. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami),
  2. art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zmianami),
  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. Nr 124),
  4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.).
jest odpowiedzialny za ich rozwiązywanie wśród swojej społeczności. 
 
Szczegółowych informacji udziela:
WYDZIAŁ EDUKACJI i SPRAW SPOŁECZNYCH
ul. Krasińskiego 23,
tel. +48 68 376 07 76, tel./fax: +4868 376 38 11, e-mail
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa