Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa projektu:
Transgraniczne spotkanie grup samopomocy ze Szprotawy i Sprembergu.
 
Dziedzina wsparcia:
Opieka zdrowotna i sprawy socjalne.
 
Opis projektu:
W ramach projektu kontynuowana będzie współpraca pomiędzy grupami samopomocy w Szprotawie i okolic z niemieckimi grupami samopomocy ze Sprembergu i okolic. Po polskiej stronie jest to grupa samopomocy w formie stowarzyszenia „Amazonki Szprotawskie” oraz osoby stowarzyszone w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  Po stronie niemieckiej jest grupa samopomocy „Frauen nach Krebs” („Kobiety po raku”) oraz osoby uczęszczające do „ASF Chor” („Chór stowarzyszenia ASF Spremberg). Dla grup  zorganizowane zostanie wspólne polsko-niemieckie spotkanie transgraniczne, podczas którego zaplanowana jest wymiana doświadczeń, wspólne fachowe dyskusje na temat profilaktyki antynowotworowej, program artystyczny oraz inne integracyjne działania zmierzające do ugruntowania stabilnej współpracy transgranicznej. Spotkanie będzie punktem kulminacyjnym projektu.
 
Cel projektu:
Celem projektu jest kontynuacja współpracy pomiędzy grupami samopomocy w Szprotawie i okolic z niemieckimi grupami samopomocy ze Sprembergu i okolic. 
 
Termin realizacji projektu:
Realizacja projektu planowana jest w terminie od 01.04.2022 r. do 31.10.2022 r.
 
W ramach projektu planowane są działania w podanym porządku chronologicznym:
luty 2022 r.
 • przygotowanie wniosku o dofinansowenie;
 • spotkanie robocze partnerów projektu.
Miejsce spotkania: on line, rozmowy telefoniczne.
Uczestnicy: osoby prowadzące projekt, multiplikatorzy grup samopomocy z Polski i Niemiec, pośrednik językowy.
 
kwiecień - czerwiec 2022 r.
 • przygotowywanie projektu w Szprotawie (m.in. rozeznanie rynku w celu zawarcia umów ze specjalistami, organizacja wyżywienia, transportu i noclegu dla uczestników).
Miejsce spotkania: on line, rozmowy telefoniczne.
Uczestnicy: osoby prowadzące projekt, pośrednik językowy.
 
lipiec - sierpień 2022 r.
 • spotkanie robocze partnerów projektu dotyczące przygotowywania polskich i niemieckich grup samopomocowych do udziału w projekcie;
 • przygotowywanie polskich i niemieckich grup samopomocowych do udziału w projekcie (wspólne przygotowanie tematów i zagadnień, które będą omawiane podczas spotkań, zaplanowanie harmonogramu spotkań).
Miejsce spotkania: Szprotawa, Spremberg lub on line.
Uczestnicy: osoby prowadzące projekt, multiplikatorzy grup samopomocy z Polski i Niemiec, pośrednik językowy.
 
wrzesień 2022 r.
 • punkt kulminacyjny projektu: transgraniczne spotkanie grup samopomocy ze Szprotawy i Spembergu;
 • czas trwania – 3 dni.
W programie spotkania zaplanowane są następujące elementy: wymiana doświadczeń, wspólne fachowe dyskusje z udziałem ekspertów na temat profilaktyki zdrowotnej w Polsce i w Niemiczech, program rehabilitacyjny z czynnym udziałem uczestników projektu (np. wyjazd na basen, spotkanie z rehabilitantem, itp.) inne działania integracyjne zmierzające do ugruntowania stabilnej współpracy transgranicznej polskich i niemieckich grup samopomocy biorących udział w projekcie.
Miejsce spotkania: Szprotawa i teren euroregionu.
Uczestnicy: osoby prowadzące projekt, multiplikatorzy z Polski i Niemiec, członkowie grup samopomocy, opiekunowie grup z Polski i Niemiec, moderatorzy oraz eksperci z Polski i Niemiec, pośrednik językowy.
 
październik 2022 r.
 • wspólne spotkanie robocze (ewaluacja projektu).
Miejsce spotkania: Szprotawa lub on line.
Uczestnicy: osoby prowadzące projekt oraz multiplikatorzy grup samopomocy z Polski i Niemiec, pośrednik językowy.
 
Wskaźniki projektu:
 • Socjalno-kulturalne spotkanie grup samopomocy w Szprotawie - 1 szt.
 • Ilość niemieckich uczestników: 20.
 • Ilość polskich uczestników: 20, w tym kobiety: 20; mężczyźni: 20.
Finansowanie projektu:
Projekt został dofinansowany z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa- Nysa-Bóbr ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Współpracy Interreg Va Brandenburgia polska 2014-2020.
 
Całkowita wartość projektu: 11.193,00 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.514,05 EUR
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 559,65 EUR
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 1.119,30 EUR
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON