Logo: Szprotawa

Od piątku, 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów,...

Konsultacje z NGO

Konsultacje z NGO

Gmina Szprotawa konsultuje z organizacjami pozarządowymi i z innymi podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) projekty aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
Konsultacje polegają na uzyskaniu pisemnej opinii o projekcie aktu prawa. Zgłoszone opinie nie są wiążące. Projektodawca informuje organizacje pozarządowe, które konsultowały projekt, tylko o nieuwzględnieniu ich opinii. W ten sposób Burmistrz Szprotawy konsultuje np. corocznie, gminne programy współpracy z organizacjami, czy  programy  profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Odkąd w 2014 została powołana Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa (organ wybrany do reprezentowania lokalnego ngo) akty prawa miejscowego są właśnie z nią konsultowane, a niektóre z nich dodatkowo poddawane konsultacjom powszechnym.
 
Burmistrz jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej w Szprotawie protokołu z konsultacji wraz z projektem uchwały podlegającej konsultacjom.
 

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2021

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY i Programu profilaktyki Z ORGANIZACJAMI NA ROK 2020

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY i Programu profilaktyki Z ORGANIZACJAMI NA ROK 2019

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY i Programu profilaktyki Z ORGANIZACJAMI NA ROK 2018

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI NA ROK 2017

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI NA ROK 2016

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Przedszkole Rolna
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Zdalna Szkoła
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL