Logo: Szprotawa

Aktualności

Sprawozdanie z audytu do wglądu

Na zlecenie burmistrza Mirosława Gąsika, w ramach obowiązkowego dla urzędu audytu, przeprowadzony został audyt otwarcia, którego celem była ocena zasad gospodarowania środkami finansowymi z budżetu Gminy Szprotawa, w tym udzielania zamówień publicznych, kontroli ich wykonania, zasadności wyboru wykonawcy oraz prowadzenia dokumentacji i rozliczeń.
czytaj dalej

Działania w kierunku rozwoju komunikacji rowerowej

Prace nad dokumentem pt. „Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa. Analiza stanu potrzeb i możliwości” są na ukończeniu. Jego projekt jest aktualnie konsultowany między referatami Urzędu Miejskiego w Szprotawie. Na polecenie burmistrza Mirosława Gąsika zredagował go Maciej Boryna, Naczelnik Wydziału Gospodarki i Rozwoju.
czytaj dalej

Długie gospodarzem tegorocznych Dożynek!

W sobotę, 31 sierpnia br., w miejscowości Długie odbędzie się Powiatowe Święto Plonów.  Zapraszamy lokalnych rzemieślników, rękodzielników i twórców ludowych do zaprezentowania swojej twórczości.
czytaj dalej

Awaria telefonów

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Urzędu Miejskiego w Szprotawie, nie działają telefony w całym urzędzie. Awaria została zgłoszona do operatora telekomunikacyjnego. Za utrudnienia przepraszamy.
czytaj dalej

Komunikat

W związku z wyjazdem Burmistrza Szprotawy, 19 lipca br., od 13:30 do 15:30, dyżur dla mieszkańców pełnić będzie Sekretarz Gminy Iwona Prokop.
czytaj dalej

Realizujemy inwestycje Budżetu Obywatelskiego

Trwają prace przy I etapie budowy boiska piłkarskiego we wsi Witków. Przedsięwzięcie to jedno z czterech zadań zaplanowanych w 2019 roku do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
czytaj dalej

Jak powstało 67 mln zł długu Szprotawy zbada Prokurator i Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych

11 lipca br., w Urzędzie Miejskim w Szprotawie, odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono wnioski z audytu przeprowadzonego przez niezależną firmę Audit Consulting Municipal. Wykazane w raporcie nieprawidłowości w gospodarce finansowej i prawnej urzędu zgłoszono do zbadania przez kompetentne i właściwe organy, tj. Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych działającego przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.
czytaj dalej

Inwestycje w gminnych placówkach oświatowych

Trwają prace remontowe w obiektach oświatowych w Szprotawie i Siecieborzycach. Zaplanowana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodociągowej obniży koszty ich eksploatacji oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przebywających tam osób.
czytaj dalej

Remont drogi dojazdowej w Dzikowicach

Ruszyła przebudowa przepustu drogowego we wsi Dzikowice. To część prac związanych z kompleksową modernizacją drogi dojazdowej do Dzikowic, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
czytaj dalej

Szprotawa z prawem własności budynku i gruntów dawnych DZO!

11 lipca br. burmistrz Mirosław Gąsik oraz pełnomocnik Prezydenta Miasta Gniezna podpisali akt notarialny na mocy, którego Gmina Szprotawa stała się właścicielem budynku biurowego oraz użytkownikiem wieczystym przyległych gruntów położonych na terenie dawnych Dolnośląskich Zakładów Odlewniczych.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 231

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner jakość powietrza
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa