Aktualności

Strażacy otrzymają nowoczesny sprzęt

4 wozy ratowniczo- gaśnicze, 2 pilarki ratownicze, sprzęt i wyposażenie przeciwpowodziowe oraz dron z kamerą termowizyjną już wkrótce trafią do szprotawskich ochotniczych jednostek straży pożarnej w ramach piętnastomilionowego projektu, w którym Szprotawa jest partnerem. Dodatkowo gmina objęta zostanie Zintegrowanym Systemem Alarmowania i Ochrony Ludności.
 
4 maja br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowę z Biurem Ekspertyz Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. w Zielonej Górze na doradztwo związane z prawno-finansową obsługą projektu  pn. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcin, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa i Otyń” dla partnera - Gminy Szprotawa.
 
Do obowiązków Wykonawcy Umowy należeć będzie m. in. weryfikacja merytoryczna i rachunkowa dokumentacji projektowej, przygotowywanie wniosków o płatność, współpraca i doradztwo w zakresie rozliczania, a także realizacja innych czynności związanych z obsługą projektu.
 
Głównym celem projektu, realizowanego w partnerstwie lubuskich JST: Bytom Odrzański - jako lider oraz partnerzy - Gmina Szprotawa, Gmina Szczaniec, Gmina Sulęcin, Gmina Drezdenko, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Gmina Nowe Miasteczko, Gmina Otyń, Gmina Witnica, Gmina Santok, Gmina Ośno Lubuskie, jest poprawa efektywności zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska naturalnego, życia i mienia mieszkańców oraz likwidacji ich skutków na obszarze gmin partnerskich i województwa lubuskiego. 
 
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPLB.04.01.00-08-0005/18-00 zawartej w dniu 18.12.20120 r. pomiędzy liderem projektu - Gminą Bytom Odrzański a Województwem Lubuskim, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, osi priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, działanie 4.1. „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 15.418.062,00 zł brutto, w tym Gminy Szprotawa - 3.248.465,54 zł brutto. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych - 15.418.062,00 zł, w tym Gmina Szprotawa - 3.248.465,54 zł. Dofinansowanie - 13.105.352,64  zł, w tym Gmina Szprotawa - 2.761.195,71 zł.
 
Wkład własny beneficjenta - 2.229.481,20  zł, w tym Gminy Szprotawa - 487.269,83 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON