Kalendarium

23 stycznia 1273: Klerycy z Siecieborzyc, Dzikowic I Nowej Koperni ekskomunikowani przez biskupa wrocławskiego

#SZCZEPIMY SIĘ! Wszystkie osoby, które skończyły 12 lat, mogą zapisywać się na...

Aktualności

Podpisanie umów na dostawy wozów strażackich

15 września br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowy na dostawy samochodów strażackich w ramach 15-milionowego partnerskiego projektu wsparcia służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie lubuskich gmin. 
 
Pierwsze zadanie, w ramach podpisanej z firmą Moto-Truck Sp. z o.o. z Kielc umowy nr ZP.272.39.2021, obejmuje zakup 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem na łączną kwotę 1.800.720 zł brutto. Planowany termin dostawy to 31 marca 2022 roku. Samochody zostaną przekazane OSP Długie i OSP Siecieborzyce.
 
Druga umowa Nr ZP.272.38.2021, zawarta ze spółką Frank Cars z Częstochowy, opiewająca na kwotę 679.944,00 zł brutto, to zakup dla OSP Dzikowice i OSP Witków 2 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem.
 
– Sprzęt o wartości 3,2 miliona złotych poprawi bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe naszej gminy – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. - Aż 2,7 mln zł to unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oprócz samochodów, do gminnych jednostek OSP trafią 2 pilarki ratownicze, sprzęt i wyposażenie przeciwpowodziowe oraz dron z kamerą termowizyjną. Dodatkowo gmina objęta zostanie Zintegrowanym Systemem Alarmowania i Ochrony Ludności. Wszystko po to, aby jeszcze skuteczniej ratować zdrowie i życie naszych mieszkańców w razie wypadków czy klęsk żywiołowych – dodaje burmistrz.
 
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPLB.04.01.00-08-0005/18-00 zawartej w dniu 18.12.20120 r. pomiędzy Gminą Bytom Odrzański (Liderem projektu) a Województwem Lubuskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, osi priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, działanie 4.1. „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON