Kalendarium

24 czerwca

Aktualności

PASTERZOWICE, LESZNO GÓRNE I HENRYKÓW Z NOWYMI DROGAMI

17 lutego br. zakończyły prace związane z budową dróg na szprotawskich terenach wiejskich. Otrzymane unijne wsparcie w wysokości 4.094.103 zł pozwoliło na przebudowę ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 5,055 km.
 
Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Henryków, Pasterzowice i Leszno Górne” realizowany był w formule zaprojektuj i wybuduj przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Otrzymane dofinansowane w wysokości 4,1 mln zł pochodziło z unijnego budżetu w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
Prace realizowane w Henrykowie, o wartości 2,3 mln zł, objęły: na drodze gruntowej - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, a następnie pokrycie nawierzchni dwoma warstwami asfaltu. Natomiast na drogach z wyeksploatowaną i zniszczoną nawierzchnią asfaltową – położenie nowej warstwy asfaltu oraz wzmocnione poboczy. Gruntownie przebudowany został chodnik. Powstały również zatoki autobusowe oraz rondo zlokalizowane w okolicach starego młyna.  
 
Inwestycja w Pasterzowicach, o łącznej wartości 2,9 mln zł, realizowana była na drodze biegnącej od kościoła do drogi powiatowej relacji Szprotawa – Siecieborzyce – Borów Wielki. Drugi zmodernizowany odcinek to odnoga od wspomnianej drogi do krzyżówki przy budynku świetlicy wiejskiej. Przy odcinku od kościoła do drogi powiatowej powstał również ciąg pieszo- rowerowy, który w niedalekiej przyszłości spięty będzie ze ścieżką rowerową relacji Szprotawa - Stypułów.
 
Przebudowana ulica Fabryczna w Lesznie Górnym to koszt 1,6 mln zł. Mocno zniszczona nawierzchnia tej drogi zastąpiona została nowym asfaltem. Natomiast, z uwagi na zabytkowy charakter ulicy i wytyczne  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, istniejąca kostka brukowa przełożona została w taki sposób, aby zniwelować nierówności.
 
Burmistrz Mirosław Gąsik za opiekę i wspieranie rozwoju naszej gminy ogromne podziękowania kieruje do Wicemarszałka Województwa Lubuskiego, a przede wszystkim przyjaciela Szprotawy Stanisława Tomczyszyna oraz Dyrektora Departamentu PROW Arkadiusza Dąbrowskiego. Dziękuje również koalicyjnym radnym, sołtysom, radom sołeckim oraz wszystkim osobom zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju szprotawskich terenów wiejskich.
Za szczególną aktywność i zabieganie o modernizację dróg w Lesznie Górnym dziękuję Pani Halinie Sawa, w przypadku dróg w Henrykowie - Panu Jerzemu Chmara. Za zaangażowanie na rzecz Pasterzowic dziękuję Pani Beacie Jakowickiej oraz Panom Romanowi Śliwińskiemu, Januszowi Bilińskiemu oraz Sylwestrowi Michalakowi.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: PASTERZOWICE, LESZNO GÓRNE I HENRYKÓW Z NOWYMI DROGAMI

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON