Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Wydziały i pracownicy

Wydziały i pracownicy

Wydziały i pracownicy

WYDZIAŁY I PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZPROTAWIE
 
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO – ORGANIZACYJNY
SEKRETARZ GMINY - KARINA JAROSZ,
biuro nr 22 (II piętro), tel. 68 376 22 36, e-mail
Realizuje zadania z zakresu:
 • obsługi sekretariatu – Katarzyna Łętek-Sołtysiak, biuro nr 6 (I piętro), tel. 68 376 25 11, e-mail
 • spraw organizacyjnych – Beata Radziszowska, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 77, e-mail
 • administracyjno-gospodarczego – Ewa Chomiak, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 54, e-mail
 • obsługi kadrowej – Maria Chramęga, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 86, e-mail
 • obsługi rady – Małgorzata Pachurka - biuro nr 2 (parter), tel. 68 376 07 74, e-mail
 • obsługi interesanta – Ewelina Poźniak-Woźna, Biuro Obsługi Klienta (parter), biuro nr 1, tel. 68 376 38 11, e-mail; Iwona Stańczak, e-mail;
 • informatyki – Tomasz Mierzwiak, parter, tel. 68 376 07 97, e-mail
WYDZIAŁ FINANSOWY
SKARBNIK GMINY - JADWIGA NOWAK,
biuro nr 12a (I piętro), tel. 68 376 07 91, e-mail
Z-CA SKARBNIKA - KATARZYNA DZIEDZIC, biuro nr 13 (I piętro),
tel. 68 376 07 88, e-mail


Realizuje zadania z zakresu:
 • księgowości budżetowej i  pozabudżetowej – Sylwia Brojanowska, biuro nr 11c (I piętro), tel. 68 376 07 89, e-mail
 • księgowości innych należności i dochodów budżetu gminy – Wioletta Mita, biuro nr 11c (I piętro), tel. 68 376 05 82, e-mail
 • środków trwałych i podatku VAT – Donata Dziamba, biuro nr 11c (I piętro), tel. 68 376 05 82, e-mail; Renata Janiak, e-mail
 • wymiaru podatków – Marta Jeziorska, biuro nr 12 (I piętro), tel. 68 376 07 87, e-mail
 • wymiaru podatków lokalnych – Wioleta Sykuła, 12 (I piętro), tel. 68 376 07 90, e-mail
 • księgowości budżetowej i pozabudżetowej – Justyna Rajewska, biuro nr 11b (I piętro), tel. 68 376 07 83, e-mail
 • księgowości budżetowej i pozabudżetowej – Katarzyna Złotorowicz, biuro nr 11b (I piętro), tel. 68 376 07 83, e-mail
 • księgowości podatkowej – Katarzyna Makuch, biuro nr 11 (I piętro), tel. 68 376 07 82, e-mail
 • księgowości podatkowej – Agata Śliwińska, biuro nr 11 (I piętro), tel. 68 376 07 82, e-mail
 • windykacji – Iwona Filipowicz, biuro nr 11 (I piętro), tel. 68 376 07 84, e-mail; Ewelina Pakuła, e-mail
 • naliczania płac pracowników Urzędu Miejskiego – Wanda Hałabura, biuro nr 20 (II piętro), tel. 68 376 07 69, e-mail
 • naliczania płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – Barbara Królak, biuro nr 20 (II piętro), tel. 68 376 07 69, e-mail
 • planowania budżetu, analizy finansowej i sprawozdawczości – Beata Sztojko, biuro nr 20 (II piętro), tel. 68 376 07 98, e-mail
 • obsługi kasowej – Sylwia Dubińska, Biuro Obsługi Klienta - Kasa, tel. 68 376 38 13, e-mail
 • wymiaru opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi – Barbara Malicka, biuro nr 5 (I piętro), tel. 68 376 07 85, e-mail
 • księgowości opłat odpadami komunalnymi – Judyta Szczudło, biuro nr 5 (I piętro), tel. 68 376 07 85, e-mail; Barbara Kuczma, e-mail
URZĄD STANU CYWILNEGO
biuro nr 29, parter (wejście do ratusza od strony wschodniej)
Realizuje zadania z zakresu:
 • rejestracji stanu cywilnego – Magdalena Zdebelak – Kosmala Z-ca Kierownika USC, biuro nr 29 (parter), tel. 68 376 38 15,  e-mail
 • rejestracji stanu cywilnego – Jolanta Słowik, biuro nr 29 (parter), tel. 68 376 07 55, e-mail
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
KIEROWNIK WYDZIAŁU - JANUSZ DYBA
biuro nr 27, tel. 68 376 07 66, e-mail
Realizuje zadania z zakresu:
 • dokumentów tożsamości – Justyna Korzeniowska, Biuro Obsługi Klienta (parter) biuro nr 1, tel. 68 376 27 55, e-mail
 • ewidencja ludności – Monika Dolata, Biuro Obsługi Klienta (parter), biuro nr 1, tel. 68 376 38 14, e-mail
 • spraw obronnych, wojskowości i BHP – Marta Wojtkowiak, biuro nr 26 (parter), tel. 68 376 05 87, e-mail
 • archiwum zakładowego, obsługi kancelarii materiałów niejawnych – Józef Korczyński, 68 376 07 67, e-mail
WYDZIAŁ EDUKACJI i SPRAW SPOŁECZNYCH
KIEROWNIK WYDZIAŁU - SYLWESTER CHOCHOLSKI,
ul. Krasińskiego 23, tel. 68 376 13 70, e-mail: e-mail
Realizuje zadania z zakresu:
 • edukacji – Magda Małolepsza, ul. Krasińskiego 23, tel. 68 376 12 90, e-mail
 • kultury i turystyki – Mirosław Nykiel, ul. Krasińskiego 23, tel. 68 376 12 90,  e-mail
 • spraw społecznych – Donata Hejnosz, ul. Krasińskiego 23, tel. 68 376 07 76, e-mail
WYDZIAŁ INWESTYCYJNY
KIEROWNIK WYDZIAŁU - JAN LITWINKA,
biuro nr 16a (II piętro), tel. 68 376 07 92, e-mail
Realizuje zadania z zakresu:
 • zamówień publicznych – Marek Rzeszutek, biuro nr 16b (II piętro), tel. 68 376 05 80, e-mail
 • dróg i mostów – Ewa Jersz, biuro nr 15 (II piętro), tel. 68 376 05 85, e-mail
 • monitorowania realizowanych inwestycji – Grażyna Boczniewicz, biuro nr 16b (II piętro), tel. 68 376 13 88, e-mail
 • gospodarki przestrzennej – Małgorzata Święcicka, biuro nr 16 (II piętro), tel. 68 376 07 70, e-mail
 • inwestycji – Marcin Wawrzyński, biuro nr 15 (II piętro), tel. 68 376 05 84, e-mail
WYDZIAŁ ROZWOJU GMINY
KIEROWNIK WYDZIAŁU - MAŁGORZATA SERAFIN,
biuro nr 8a (I piętro), tel. 68 376 11 25, e-mail
Realizuje zadania z zakresu:
 • promocji gminy, turystyki, współpracy z zagranicą i organizacjami pozarządowymi – Joanna Dudek, biuro nr 8 (I piętro), tel. 68 376 07 72, e-mail
 • ewidencji działalności gospodarczej – Renata Kabzińska, biuro nr 8b (I piętro), tel. 68 376 27 63, e-mail
 • obsługi inwestora, promocji gospodarczej i polityki informacyjnej – Anna Ignaszak, biuro nr 8b (I piętro), tel. 68 376 05 86, e-mail
WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
KIEROWNIK WYDZIAŁU - ZDZISŁAWA GRABOWSKA,
biuro nr 3a (I piętro), tel. 68 376 07 79, e-mail
Realizuje zadania z zakresu:
 • gospodarki gruntami – Aneta Kuczak, biuro nr 3 (I piętro), tel. 68 376 07 80, e-mail
 • sprzedaży nieruchomości lokalowych, ds. dodatków energetycznych – Magdalena Siwicka, biuro nr 14  (I piętro), tel. 68 376 0778, e-mail
 • gminnego zasobu nieruchomościami i użytkowania wieczystego – Dominika Walasek, biuro nr 3 (I piętro), tel. 68 376 05 81, e-mail
 • spraw lokalowych i dodatków mieszkaniowych – Mirosława Pozaroszczyk, biuro nr 14 (I piętro), tel. 68 376 07 78,  e-mail
 • obrotu nieruchomościami, gospodarki komunalnej – Paweł Chramęga, biuro nr 3 (I piętro) , tel. 68 376 07 80, e-mail
Z-CA KIEROWNIKA - PIOTR WCIÓRKA , biuro nr 9a (I piętro), tel. 68 376 07 95, e-mail
 • ochrony środowiska – Agnieszka Katan, biuro nr 9b (I piętro), tel. 68 376 07 94,  e-mail
 • melioracji wodnych, lasów i parków komunalnych oraz edukacji ekologicznej – Jan Ryszawy, biuro nr 9b (I piętro) , tel. 68 376 07 94, e-mail
 • rolnictwa – Dariusz Jakubiak, biuro nr 9c (I piętro), tel. 68 376 07 93, e-mail
 • kadr pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych – Danuta Sikora, ul. Kościuszki 25, tel. 68 376 11 66, e-mail
 • organizacji i nadzoru robót publicznych i prac interwencyjnych – Waldemar Juszczak, ul. Kościuszki 25, tel. 68 376 11 66,
SAMODZIELNE STANOWISKO ds. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW Barbara Wierzbicka, biuro nr 19c (II piętro), tel. 68 376 07 96, e-mail
 
SAMODZIELNE STANOWISKO ds. REWITALIZACJI – Anna Bahrij, biuro nr 19c (II piętro),  tel. 68 376 07 96, e-mail
 
STRAŻ MIEJSKA
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ - PIOTR TYLAWSKI
tel. 68 376 07 99, e-mail
Biuro czynne w pokoju nr 2 (I piętro)
ul. Krasińskiego 23 w Szprotawie
w poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek-piątek 7.00 – 16.00.


Realizuje zadania z zakresu:
 • Straży Miejskiej – Arkadiusz Zarzecki, ul. Krasińskiego 23, biuro nr 2 (I piętro), tel. 68 376 07 81, e-mail
 • Straży Miejskiej – Artur Gawryś, ul. Krasińskiego 23, biuro nr 2 (I piętro), tel. 68 376 07 99, e-mail
 • Straży Miejskiej – Dorota Weber, ul. Krasińskiego 23, biuro nr 2 (I piętro), tel. 68 376 07 99, e-mail
 • obsługi administracyjnej – Anna Boratyńska- Bartkowiak, ul. Krasińskiego 23, biuro nr 2 (I piętro),  tel. 68 376 07 99, e-mail

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

 • Baner: Magdalenki
 • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
 • Baner: baner Pod Dębami
 • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa