Aktualności

Wygrana batalia o wielkie dofinansowanie inwestycji oświatowych

Jak zdobywa się zewnętrzne środki finansowe? Tak, jak robi to Gmina Szprotawa! Kolejne 1,3 mln złotych wsparcia unijnego trafi do wybranych szprotawskich placówek edukacyjnych, dzięki któremu będą liderowały w powiatowych i wojewódzkich rankingach nowoczesnych i przyjaznych szkół.
 
- O udział w pilotażowym projekcie szkół bez barier zawzięcie walczyło blisko 80 gmin z całej Polski. Po wielomiesięcznych zmaganiach Szprotawa, z wzorowo przygotowaną dokumentacją, wygrała plasując się wśród jedynie 12 gmin!, które otrzymały dofinansowanie. – z dumą objaśnia szczegóły przedsięwzięcia burmistrz Mirosław Gąsik. – Zadaniem objęte zostały Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie oraz Szkoła Podstawowa w Długiem, wytypowane na podstawie niezależnego i nieodpłatnego audytu przeprowadzonego przez Politechnikę Gdańską. Zostaną wdrożone tam  rozwiązania wynikające z potrzeb rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Najważniejszym działaniem będzie montaż w SP1 windy obsługującej czterokondygnacyjnej budynek, dzięki czemu szkoła ta będzie pierwszą placówką w Powiecie Żagańskim w 100% dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami! Pozostałe działania związane są z likwidacją barier architektonicznych, w tym budowa parkingów, wymiana nawierzchni placów, poszerzenie wejść do gabinetów specjalistycznych i likwidacja progów, dostosowanie stołówki szkolnej, czy modernizacja sanitariatów. Dumny jestem, że przedsięwzięcie oszacowane na kwotę 1,6 mln złotych uzyskało aż 1,3 mln zł dofinansowania. Oznacza to nic innego, jak wkład własny gminy na poziomie jedynie 300 tys. zł. Po raz kolejny potwierdza się, że fundusze zewnętrzne to jedyna (ale jak ważna!) szansa, żeby dużo zrobić, samemu mając niewiele. Dziękuję moim pracownikom zaangażowanym w pozyskiwanie pozabudżetowego wsparcia finansowego. Od początku mojej kadencji złożonych zostało kilkanaście wniosków na blisko 50 milionów zł dofinansowania! Kwota ta naprawdę robi wrażenie. Przede wszystkim jednak za pozyskane pieniądze możemy rozwijać Szprotawę, dając realną nadzieję na lepsze życie w naszej gminie! Za udział w tym projekcie szczególnie dziękuję mojej Zastępczyni Dorocie Grzeszczak, Głównemu Specjaliście Barbarze Wierzbickiej, Kierownikowi Janowi Litwince oraz dyrektorom SP1 i SP Długie.
 
Zastępczyni burmistrza Dorota Grzeszczak dodaje: - Mocno podkreślić należy, że projekt w dużej mierze opiera się na miękkich działaniach edukacyjnych i społecznych, polegających na zakupie pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych. Uczniowie objęci zostaną fachowym wsparciem w postaci zajęć dogoterapii i hipoterapii,  dostępne będą również zajęcia z fizjoterapeutą, warsztaty z technik uczenia się, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz o charakterze naukowym. Oferta szkół obejmować będzie również turnusy rehabilitacyjne dla uczniów. Jednym zdaniem szprotawskie szkoły szczycić się będą wachlarzem udogodnień, których nie powstydziłyby się nowoczesne placówki z największych miast Polski.
 
28 kwietnia br., w Szkole Podstawowej w Długiem podpisana została umowa na dofinansowanie projektu. Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON