Kalendarium

19 czerwca 1672: Wielki pożar Szprotawy

Aktualności

Obradował zespół wspierający rozwój nowoczesnego szkolnictwa

7 października br. obradował, powołany przez burmistrza Mirosława Gąsika, zespół zarządzający do spraw realizacji projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.
Podczas spotkania omówiono podział oraz zakresy obowiązków wynikające z realizowanych zadań w obszarze architektonicznym i technicznym przedsięwzięcia. Podsumowano również przebieg oraz poprawność dotychczas wykonanych prac. Ze względu na ogromny rozmiar projektu, zarówno pod względem ilościowym jak i czasowym, wskazano obszary problemowe, które dla większej efektywności wymagają doprecyzowania bądź uszczegółowienia.
 
Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest  z myślą o stworzeniu placówki, w której każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał. Miejsca, w którym każdy uczeń, każdy nauczyciel oraz rodzic może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb.
 
- Zadaniem objęte zostały placówki wytypowane na podstawie przeprowadzonego, niezależnego audytu. W Szkole Podstawowej nr 1 w Szprotawie oraz Szkole Podstawowej w Długiem wdrożone zostaną rozwiązania wynikające z potrzeb rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podkreśla burmistrz. – Niezwykle istotne jest, że oprócz likwidacji barier architektonicznych, prowadzone będą miękkie działania edukacyjne i społeczne, polegające m. in. na zakupie pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych. Uczniowie objęci zostaną fachowym wsparciem w postaci zajęć dogoterapii i hipoterapii,  dostępne będą również zajęcia z fizjoterapeutą, warsztaty z technik uczenia się, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz o charakterze naukowym. Oferta szkół obejmować będzie również turnusy rehabilitacyjne dla uczniów.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.
 
Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na okres od czerwca bieżącego roku do kwietnia 2023 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON