Kalendarium

5 grudnia 1643: W grzęzawisku pod Szprotawą pobito oddział Chorwatów

Aktualności

Dostępna szkoła. Postęp prac w SP 1 w Szprotawie

Szprotawska Jedynka wdraża rozwiązania architektoniczne i edukacyjne w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.  Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu programu unijnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 
Równolegle do działań związanych z likwidacją barier architektonicznych, prowadzone są miękkie działania edukacyjne i społeczne, polegające na zakupie pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych.
 
Uczniowie Jedynki objęci zostali fachowym wsparciem w postaci dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności, warsztatów z technik uczenia się dla całych zespołów klasowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych rozwijających  umiejętność uczenia się.
 
Ponadto, w szkole  prowadzone są zajęcia z języka polskiego i historii dla uczniów powracających z zagranicy. W celu realizacji tego standardu zatrudniono dwóch nauczycieli języka polskiego i jednego nauczyciela historii. Sześciu trenerów prowadzi z dziećmi trening umiejętności społecznych w ramach zajęć o charakterze terapeutycznym. Dzięki projektowi możliwe było rozszerzenie aż o 11 godzin pomocy pedagoga szkolnego dla uczniów.  Wkrótce ruszają zajęcia z fizjoterapeutą oraz hipoterapia.
 
Do projektu „Dostępna szkoła” wytypowane zostały placówki – SP 1 w Szprotawie oraz SP w Długiem – na podstawie audytu dostępności przeprowadzonego nieodpłatnie przez Politechnikę Gdańską.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON