Aktualności

Dostępna Szkoła bez agresji

Szprotawskie szkoły podstawowe biorące udział w projekcie „Dostępna szkoła” realizują zajęcia dla uczniów z klas I-III i IV-VIII o charakterze terapeutycznym mające na celu eliminowanie agresji oraz budowanie właściwych relacji z rówieśnikami.
 
Trening Umiejętności Społecznych TUS z elementami Treningu Zastępowania Agresji ART to forma pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć rozwijają swoje kompetencje społeczne, kształtują umiejętności rozpoznawania uczuć własnych i cudzych, a także uczą się sposobów rozładowania napięć emocjonalnych. Zajęcia korygują nieprawidłowości w zakresie interakcji społecznych, co przekłada się na budowanie właściwych relacji z rówieśnikami. Ważnym elementem zajęć jest odgrywanie ról i analizowanie scenariuszy przykładowych sytuacji oraz  różnych dylematów, przed którymi staje młody człowiek.
 
W SP w Długiem zajęcia prowadzone są przez dwóch trenerów (terapeutów), którzy modelują zachowania uczestników, tak by były zgodne z normami społecznymi.
 
W SP 1 w Szprotawie zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w pięciu grupac (2 w klasach młodszych i 3 w klasach starszych) pod opieką sześciu trenerów TUS i ART. Ze względu na specyfikę i charakter zajęć każde ze spotkań prowadzone jest przez dwóch trenerów.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON