Aktualności

PODAJ ŁAPĘ W JEDYNCE!

W maju, w szprotawskiej Jedynce odbywają się zajęcia dogoterapii, realizowane w ramach olbrzymiego projektu „Dostępna Szkoła”. Z dobroczynnego oddziaływania specjalnie wyszkolonych psów- terapeutów korzystają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zajęcia dogoterapii polegają na wykonywaniu przez dzieci serii zadań w asyście psa, który staje się ich towarzyszem i motywatorem, zachęcającym do podejmowania aktywności. Ćwiczenia i zabawy z udziałem psów to nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim wspieranie rozwoju sfery umysłowej dziecka. Wpływają one na zwiększenie koncentracji uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, czy węchu. Kontakt z psem wyzwala w dzieciach spontaniczną aktywność, pozwala przełamywać bariery i zahamowania. 
 
- Pod koniec ubiegłego roku zajęcia dogoterapii prowadzone były w szkole Podstawowej w Długiem – informuje Zastępca Burmistrza Dorota Grzeszczak. – Teraz zajęcia w tej samej formule odbywają się w szprotawskiej Jedynce. To element działań miękkich, które mają na celu wszechstronny rozwój dziecka. Równolegle prowadzone są jeszcze zajęcia hipoterapii, zajęcia z fizjoterapeutą, warsztaty z technik uczenia się, zajęcia o charakterze naukowym i dydaktyczno– wyrównawczym. Odbędą się również turnusy rehabilitacyjne dla uczniów. Mocno podkreślić chcę, że to wszystko możliwe jest dzięki realizacji unijnego projektu, opiewającego na kwotę 1.605.860,59 zł. Wysokość grantu wynosi aż 1,320 mln zł, wkład własny to jedyne 285,9 tys. zł. 
 
Burmistrz Mirosław Gąsik dodaje: - Krok po kroku zmieniamy szprotawską oświatę. Naszą ambicją jest by prowadzone przez gminę placówki szkolne były nowoczesne, a realizowany program oświatowy przyjazny dzieciom z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki licznym projektom, w których uczestniczą wszystkie szkoły, mamy naprawdę wiele do zaoferowania i w niczym nie ustępujemy najlepszym szkołom z naszego regionu. Z kolei program „Rower dla Pierwszaka” to propozycja, którą tylko Szprotawa może się pochwalić. Zapraszam do naszych szkół.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON