Strefa Seniora

REKORDOWE DOFINANSOWANIE DLA NASZYCH SENIORÓW!

2022 rok będzie dobrym rokiem dla szprotawskich Seniorów. Dofinansowanie otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w wysokości blisko 700 tys. zł pozwoli na uruchomienie w gminie tak potrzebnych seniorom usług jak teleopieka medyczna, pomoc sąsiedzka czy opieka socjalna.
 
- Już po raz kolejny powiem, że szerokim strumieniem płyną pieniądze na szprotawskie inwestycje – z radością o kolejnym projekcie informuje burmistrz Mirosław Gąsik. – Tym razem, naprawdę dużą sumę pozyskaliśmy z myślą o naszych Seniorach. Łączny koszt zaplanowanych do realizacji działań opiewa na kwotę 822.441 zł, z czego dofinansowanie wynosi  699.075 zł. Śmiało można powiedzieć, że to największe w historii naszego miasta dofinansowanie działań na rzecz seniorów.
 
Realizację projektu rozpoczynamy z początkiem bieżącego roku i potrwa on do marca 2023 r. W tym czasie uruchomione zostaną trzy strefy wsparcia obejmujące opiekę socjalną w miejscu zamieszkania wraz z pomocą sąsiedzką, teleopiekę medyczną oraz działania na rzecz Klubu Seniora w budynku Centrum Aktywności Społecznej, dawnych Magdalenkach.
 
Projekt realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie, za co serdecznie dziękuję Kierownikowi Tadeuszowi Pozaroszczykowi, Zastępcy Kierownika Jolancie Lączak, która pełni funkcję kierownika projektu, a także wszystkim zaangażowanym pracownikom. Ogromne podziękowania za troskę o sprawy szprotawskich seniorów składam również koordynatorowi projektu Pani Urszuli Stochel – Matuszak.
 
Więcej szczegółów już wkrótce !
 
Zachęcamy do śledzenia strony www.szprotawa.pl, gdzie w zakładce STREFA SENIORA, umieszczać będziemy aktualne informacje odnośnie realizacji projektu i oferowanych w tym zakresie usług czy wsparcia.
 
Projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych, asystenckich i telemedycznych w Gminie Szprotawa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 Oś 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE2020 Oś 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON