Strefa Seniora

Rekrutacja ETAPU I zamknięta

Informacja o zakończeniu ETAPU I Rekrutacji Formalnej do usług realizowanych w Klubie Seniora w ramach projektu pn. "Rozwój usług  opiekuńczych, asystenckich i telemedycznych w Gminie Szprotawa", realizowanego przez Gminę Szprotawa i Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie.
23 lutego 2022 r., Komisja Rekrutacyjna w pięcioosobowym składzie dokonała weryfikacji formalnej Etapu I formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie pn. "Rozwój usług opiekuńczych, asystenckich i telemedycznych w Gminie Szprotawa”, tj. usług społecznych realizowanych w Klubie Seniora.
 
Lista zakwalifikowanych uczestników/ uczestniczek - do pobrania.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE2020 Oś 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON