Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna

Od kwietnia 2017 r. dla mieszkańców powiatu żagańskiego, którzy do tej pory nie kwalifikowali się do uzyskania systemowej, darmowej pomocy prawnej, zorganizowane zostały dodatkowe dyżury prawnika w ramach bezpłatnego poradnictwa prawnego.
Dyżury będą się odbywały w Szprotawie, Iłowej i Żaganiu zgodnie z harmonogramem:
MIEJSCE:
TERMINY DYŻURÓW:
Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Iłowej,
ul. Żagańska 15, parter, pok. nr 5
 
 
 • ostatni piątek KWIETNIA, tj. 28 kwietnia,
 • ostatni piątek LIPCA, tj. lipca,
 • ostatni piątek PAŹDZIERNIKA, tj. 27 października,
w godz.12:00 - 13:00.
 
 
Starostwo Powiatowe
Filia w Szprotawie,
ul. Kościuszki 30, pok. nr 1
 
 
 
 • ostatni piątek MAJA, tj. 26 maja,
 • ostatni piątek SIERPNIA, tj. 25 sierpnia,
 • ostatni piątek LISTOPADA, tj. 24 listopada,
w godz.: 13:00 - 14:00.
Starostwo Powiatowe
w Żaganiu
ul. Dworcowa 39, pok. nr 13
                                
 
 
 • ostatni piątek CZERWCA, tj. 30 czerwca,
 • ostatni piątek WRZEŚNIA, tj. 29 września,
 • ostatni piątek GRUDNIA, tj. dnia 29 grudnia,
w godz.: 13:00 - 14:00.
 

Otwarte spotkanie edukacyjne w Szprotawie

Stowarzyszenie CIVIS SUM zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu żagańskiego na spotkanie pn. „Majątek seniora. Rozporządzanie majątkiem za życia czy na wypadek śmierci”, które odbędzie się 12 maja 2017 r., od godz. 15.00 w siedzibie Uniwersytetu III Wieku w Szprotawie.
Podczas spotkania, po omówieniu poszczególnych zagadnień prawnych, będzie czas na zadawanie pytań i otwartą dyskusję.

Odwiedź nasz portal

Zachęcamy do korzystania z lokalnego portalu edukacji prawnej edukacja-prawna.info.pl/powiat-zaganski. Znajdują się tam odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zagadnienia prawne dnia codziennego oraz informacje na temat miejsc, gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy.

Przypominamy!!!

W ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, od 4 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Żagańskiego funkcjonują trzy punkty konsultacyjne, w których adwokaci oraz radcy prawni udzielają darmowych porad prawnych.
Osobami uprawnionymi do otrzymania darmowej pomocy prawnej są:    
 • młodzież do 26 roku życia,
 • rodziny wielodzietne,
 • seniorzy powyżej 65 roku życia,
 • osoby korzystające z pomocy społecznej,
 • weterani i kombatanci,
 • osoby dotknięte katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.
Forma udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej: 
 1. Oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzielaniu świadczenia, o którym mowa w art. 106  ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 2. Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 3. Zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 4. Legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
 5. Dokument stwierdzający tożsamość i nieukończone 26 lat albo ukończone 65 lat.
 6. Pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 7. Pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 8. Dokument potwierdzający ciążę.
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Żagańskim: 
 • Żagań - budynek Starostwa Powiatowego ul. Dworcowa 39, pok. nr 13
Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 9.00-13.00 
 • Szprotawa - budynek Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 30, pok. nr 1
Poniedziałek 7.30-11.30
Wtorek 12.00-16.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 8.00-12.00 
 • Iłowa - budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu ul. Żagańska 15, pok. nr 5 punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej:Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS-SUM, Aleja Niepodległości 7a/3, 65-048 Zielona Góra,
Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 12.00-16.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 8.00-12.00  
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

 • Baner: Magdalenki
 • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
 • Baner: baner Pod Dębami
 • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa