Wsparcie dla inwestora

Wsparcie dla inwestora

Zachęty lokalne
 
Pomoc de minimis
W ramach pomocy de minimis, przedsiębiorcy działający na terenie gminy Szprotawa, którzy utworzą nowe miejsce pracy dla osoby bezrobotnej mogą uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres 1,5 roku.
Dodatkowo, zatrudniając osobę bezrobotną po ukończeniu 50 roku życia bez praw emerytalnych bądź rentowych a także absolwenta szkoły średniej i wyższej okres zwolnienia z podatku ulega wydłużeniu o kolejne 6 m-cy.
 
Więcej informacji w Uchwale nr XXVIII/213/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 stycznia 2021 r., w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków oraz ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa
 
 
Zachęty regionalne strefa
 
Przedsiębiorcy inwestujący na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – Podstrefa Szprotawa, mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym sięgającej nawet 55 %.
 
Zachęty krajowe
 
Pomoc z tytułu zagospodarowania terenu
Tereny inwestycyjne Szprotawy ulokowane są na terenach po Jednostkach Armii Radzieckiej. Dzięki temu podmioty, które zagospodarują te nieruchomości i zgodnie z zawartą z władzami gminy umową przyczynią się znacznie do powstania nowych miejsc pracy, albo poprawy stanu środowiska lub rozwoju infrastruktury technicznej i socjalnej mogą zostać zwolnione na
okres 3 lat od podatku od nieruchomości.
Wynik tych przedsięwzięć musi być znaczny, przy czym ocena tego znaczenia powinna być dokonywana na miarę potrzeb i możliwości lokalnych. Zwolnienia i ulgi podatkowe nie są obligatoryjne. Mają być one określone umową, a wiec podlegają uzgodnieniom.
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych
od wojsk Federacji Rosyjskiej <<do pobrania>>.
 
 
 
 
 
   
   
 
Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki
tel. +48 68 376 05 86
wyślij zapytanie za pomocą e-mail

Urząd Miejski w Szprotawie
67-300 Szprotawa, ul. Rynek 45
tel./fax: +48 68 376 38 11

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON