Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Mobilność nauczycieli w ramach programu ERASMUS+

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie w ramach programu europejskiego Eramus+ Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej przystąpiła do projektu „Sięgnij gwiazd – od potrzeb do marzeń”. Dwunastu nauczycieli różnych specjalności odbyło szkolenia językowe i metodyczne, finansowane ze środków UE w Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Malcie.
Przez dwa tygodnie pracownicy szkoły: Diana Kaniewska-Szott – nauczyciel języka niemieckiego, Katarzyna Korzec – nauczyciel języka angielskiego, Iwona Brzozowska-Gonciarz, Sabina Kijanka, Agnieszka Drewniak – edukacja wczesnoszkolna, Monika Rogalińska – ucząca matematyki, Dorota Sokołowska – pedagog, Katarzyna Gajewska – psycholog, Alina Morawska – pedagog, Jerzy Sterniczuk – nauczyciel wychowania fizycznego, Waldemar Błażków – nauczyciel chemii i fizyki, Dominik Burchard – nauczyciel języka polskiego, podnosili swoje kompetencje językowe w międzynarodowych placówkach: Lake School in Oxford, GLS Language School w Berlinie, ETI Malta – Language Training and Teacher, obserwowali pracę nauczycieli, uczestniczyli w warsztatach. Atmosfera panująca na zajęciach sprzyjała efektywnej nauce i wymianie doświadczeń oraz opinii na temat edukacji, zwyczajów panujących w innych krajach. Zajęcia nie ograniczały się tylko do nauki, szkoła zapewniała również interesujący program socjalny. Przebywanie przez dwa tygodnie w grupie międzynarodowej dodatkowo uwrażliwiło i otworzyło nauczycieli SP1 na kwestię wielokulturowości UE oraz dodało pewności siebie w poruszaniu się w takim środowisku. Po powrocie nauczyciele przedstawili wnioski i rozpoczęli wdrażanie zmian, bowiem kontynuacja i upowszechnianie rezultatów projektu to konieczne elementy całości, których nie można pominąć.
Uczestnicy programu zakończyli etap szkoleń zagranicznych i do 31 maja 2018 r. zamykają formalnie projekt, gotowi już na nowe międzynarodowe wyzwania. Nauczyciele nie mają wątpliwości, że Erasmus+ to świetny sposób na podniesienie kompetencji językowych, poznanie nowoczesnych metod uczenia, zdobycie nowych przyjaciół i wprowadzenie dobrych zmian w szkole. Wszystkie korzyści indywidualne, które nabyli uczestnicy projektu, przekładają się następnie na uczniów i całe środowisko szkolne.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie to otwarta, tolerancyjna placówka, gotowa na zmiany i nowe wyzwania. Program Erasmus + to nie tylko nowe pomysły, ale wiele możliwości. Obecnie w szkole realizowane są innowacje pedagogiczne, które rozwijają zainteresowania i pasje uczniów. Nauczyciele współpracują i wymieniają doświadczenia z partnerami zagranicznymi, a w przyszłości planują wymianę międzynarodową. Po powrocie do Polski zrodziły się również pomysły na dalszy rozwój szkoły. W planach na najbliższe lata szereg innowacyjnych zmian, które pozwolą realizować edukację globalną, otwartą na Europę i świat. A już w listopadzie nauczyciele wezmą udział w międzynarodowej konferencji LABORATORIUM WYMIANY w Berlinie, gdzie będą przygotowywać się do nawiązania współpracy i doskonalić umiejętności prowadzenia wymiany polsko-niemieckiej dla uczniów SP1 w Szprotawie.
 
Na przełomie listopada i grudnia SP 1 zaprasza zainteresowanych nauczycieli języków obcych na otwarte lekcje prowadzone przez uczestników kursów metodycznych na Malcie i w Oxfordzie – D. Kaniewską-Szott i K. Korzec.
 
Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły…

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa