Aktualności

Ulica Róży Luksemburg - ulicą Różaną

8 września br. weszło w życie Zarządzenie Zastępcze Wojewody Lubuskiego, na mocy którego nazwa ulicy Róży Luksemburg zmieniona została na ulicę Różaną.
Przypomnijmy!
Obowiązująca od 2 września 2016 r. ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nałożyła na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym m.in.  ulic, upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób. Rada Miejska w Szprotawie dokonała zmiany 10 nazw ulic w Szprotawie, w tym ulicy Róży Luksemburg na ulicę Luksemburg.
Wskutek Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Lubuskiego, w którym stwierdzono, że zmieniona nazwa narusza ustawę z 1999 roku o języku polskim, wystąpiono do Instytutu Pamięci Narodowej o opinię odnośnie niezgodności nazwy ulicy Róży Luksemburg w Szprotawie. Opinia IPN jednoznacznie wskazała, że osoba Róży Luksemburg stanowi symbol komunizmu, a co za tym idzie jest niezgodna z ustawą.
Ostatecznie Wojewoda Lubuski 23 sierpnia br. wydał Zarządzenie Zastępcze, w którym ulicy Róży Luksemburg w Szprotawie nadał nazwę Różana. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON