Kalendarium

14 kwietnia 1947: Rozpoczęcie prac nad uruchomieniem Dolnośląskich Zakładów Odlewniczych w Szprotawie

Aktualności

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

W sobotę, 18 czerwca 2016 r. z okazji 20. rocznicy podpisania umowy o stosunkach partnerskich i współpracy między Szprotawą i Gevelsbergiem, odbyła się w szprotawskim ratuszu uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Uczestniczyli w niej liczni goście, wśród których najliczniejszą grupę stanowiła delegacja z Gevelsbergu, której przewodniczył Claus Jacobi – burmistrz tego miasta. Nie zabrakło również przedstawicieli Sprembergu drugiego niemieckiego miasta partnerskiego Szprotawy na czele z burmistrz Christine Herntier oraz z włoskiej Butery na Sycyli – miasta współpracującego z Gevelsbergiem. 
W sesji uczestniczył były burmistrz Franciszek Sitko, oraz byli przewodniczący Rady Miejskiej: Krzysztof Burzyński, Tadeusz Woźniak, Jan Chmielewski. Oprócz pracowników i przedstawicieli organów samorządowych na sesję zaproszono osoby, które przez minione 20 lat angażowały się partnerstwo między miastami Szprotawą i Gevelsbergiem.
Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha
Pierwszym punktem programu były przemówienia burmistrzów Szprotawy i Gevelsbergu. W swoich wystąpieniach zarówno Józef Rubacha, jak i Claus Jacobi – burmistrz Gevelsbergu nawiązali do współpracy i przyjaźni między naszymi miastami, jak się rodziła, jak się wzmacniała i jakie dała efekty oraz przywołali osoby i wydarzenia, związane z rozwojem wzajemnej współpracy.
 
Burmistrz Gevelsberg Claus Jacobi
 
Kolejnym punktem porządku obrad było wręczenie Medalu za Zasługi dla Gminy Szprotawy dla Księdza Leona Andrysa – Proboszcza Parafii pw. św. Andrzeja w Szprotawie, która jeszcze przed podpisaniem porozumienia Szprotawy z Gevelsbergiem, nawiązała kontakty partnerskie z parafią św. Engelberta w Gevelsbergu. Uzasadnienie nadania medalu odczytał przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Skawiński, który na zakończenie spuentował, że ksiądz Leon Andrys oprócz wielu zasług dla parafii i gminy, jest nie tylko dobrym księdzem, ale również bardzo dobrym człowiekiem. Miłą niespodzianką było odczytanie przez Burmistrza Szprotawy Józefa Rubachę uzasadnienia nadania Medalu za Zasługi dla Gminy Szprotawy dr Klausowi Solmecke – Burmistrzowi Miasta Gevelsberg w latach 1991-2004. Dr Klaus Solmecke to główny prekursor podpisanej 20 lat temu współpracy między naszymi miastami. W swoim wystąpieniu podziękował za to szczególne wyróżnienie i przypominał jakie miasto Gevelsberg podejmowało działania, żeby znaleźć partnera w Polsce. Poszukiwania powiodły się i dzisiaj Geveslberg jest dumny z partnera ze Szprotawą.
Wręczenie Medalu dla Księdza Leona Andrysa
 
dr Klaus Solmecke Burmistrz Gevelsberg w latach 1991-2004
 
W zaplanowanym punkcie wystąpień uczestników uroczystej sesji głos zabrali Pani Christine Herntier – burmistrz Sprembergu w Niemczech, Pan Luigi Casisi – burmistrz Butery we Włoszech, Pani Olga Bunzylo – przewodnicząca Związku Ukraińców w Szprotawie, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szprotawie Filip Wróblewski oraz Pan Krzysztof Burzyński – przewodniczący Rady Gminy i Miasta w latach 1990-1992. Pani Bunzylo wyraziła, w imieniu mniejszości ukraińskiej, nadzieję na wprowadzenie w życie idei partnerstwa z miastem ukraińskim. Oficjalne przemówienia zakończyło wystąpienie Andrzeja Skawińskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej, który zwrócił uwagę na wagę bezpośrednich kontaktów i relacji pomiędzy ludźmi, kontaktów burzących szkodliwe stereotypy i historyczne uprzedzenia.
Centralnym punktem uroczystej sesji było przyjęcie przez Radę Miejską w Szprotawie Oświadczenia, upamiętniającego jubileusz 20-lecia współpracy z Gevelsbergiem i wyrażając wdzięczność wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu miast. W treści podjętego Oświadczenia zaznaczono, że to dzięki Polakom oraz Niemcom, zaangażowanym we wspólne działania i przedsięwzięcia, hasła współpracy oraz partnerstwa przybierają konkretne kształty i stają się podstawą wzajemnego poznania oraz zrozumienia. Partnerstwo naszych miast wnosi wkład w integrację europejską i pokazuje, że wartości, na których zbudowana została Unia Europejska, są bliskie ich mieszkańcom. Uroczystą sesję zakończył hymn Unii Europejskiej.
 
Od lewej: Władysław Sobczak Wiceprzewodniczący RM, Andrzej Skawiński Przewodniczący RM, Christine Herntier Burmistrz Sprembergu, Luigi Casisi Burmistrz Butery we Włoszech, Claus Jacobi Burmistrz Gevelsbergu i Józef Rubacha Burmistrz Szprotawy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON