Aktualności

Miesiąc na zgłaszanie kandydatów do Rady Pożytku

Ogłoszony został nabór kandydatów na 4 członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa II kadencji, na lata 2016-2019. Propozycje do dnia 4 listopada br., mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty trzeciego sektora.
Po spotkaniu, które miało  miejsce 27 września br., burmistrz Józef Rubacha podjął decyzję o ogłoszeniu ponownego naboru.
Zasady zgłaszania kandydatów określa uchwała nr XLIX/367/2014  RM w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa, zmieniona uchwałą Nr XXIII/147/2016 RM w Szprotawie z dnia 26 lutego 2016 r.
 
Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa” (zał. nr 1 do uchwały), wraz z wymaganymi załącznikami: „Oświadczeniem kandydata” (zał. nr 2) oraz „Imienną rekomendacją dla kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa” (zał. nr 3). Dokumenty do pobrania na stronie BIP.
 
Każda organizacja/podmiot może zgłosić tylko jednego kandydata. Oświadczenie oraz rekomendacje, pochodzące od co najmniej 3 innych organizacji/podmiotów mają charakter obligatoryjny. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa”
  1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta UM w Szprotawie (ratusz, parter) lub
  2. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
Termin zgłaszania kandydatów upływa 4 listopada 2016 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Po zakończeniu procesu weryfikacji zgłoszeń kandydatów odbędzie się głosowanie, a następnie spośród kandydatów, którzy w głosowaniu uzyskali największą ilość głosów burmistrz dokona wyboru 4 przedstawicieli organizacji oraz podmiotów na członków Rady.
Uchwała, wraz załącznikami, dostępna jest m.in. na stronie www.szprotawa.pl, w zakładce Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa.
Szczegółowych informacji o naborze udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Gminy UM w Szprotawie, tel. 68 376 0772.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON