Aktualności

ZWROT AKCYZY DLA ROLNIKÓW W 2024 ROKU

Informacje o zwrocie podatku akcyzowego.
Uwaga!
 1. Obowiązuje nowy wzór wniosku (załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Dz. U. z 2024 r. poz. 106).
 2. Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.
 3. Urząd nie kseruje faktur, producent chcący odzyskać oryginały faktur dostarcza oryginały i kopie faktur razem z wnioskiem.
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury na olej napędowy:
 • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Szprotawy wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Szprotawy wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:
 • 160,60 zł x ilość ha użytków rolnych (110l x 1,46)
oraz
 • 58,40 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
 • 5,84 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń
 • 58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec
 • 58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz
 • 58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni
Pieniądze wypłacane są w terminach:
 • 2-30 kwietnia 2024 r., w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1-31 października 2024 r., w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
 
Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP ww. zwierząt na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
W celu uzyskania ww. danych (informacji o liczbie DJP) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
Wniosek o zwrot podatku, wykaz faktur na zakupiony olej napędowy, informację o pomocy, składa się do Burmistrza Szprotawy dla gruntów położonych w Gminie Szprotawa, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Burmistrz Szprotawy przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.
 
Informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o DJP posiadanych przez wnioskodawcę zwierząt dostarczyć powinien sam producent rolny, chcący skorzystać z wnioskowanego limitu i musi to zrobić w I terminie składania wniosku. Zwiększenie limitu na posiadane zwierzęta nie zgłoszone w lutym nie będzie możliwe w sierpniu (II termin), chyba że wniosek nie był składany w lutym br.!
 
Więcej informacji w sprawie zwrotu akcyzowego dla producentów rolnych można uzyskać w Urzędzie Miejskim W Szprotawie, w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (biuro nr 5) bądź telefonicznie: 68 376 07 93.
 
Do pobrania:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON