Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Skorzystaj z nowych programów wsparcia

O dofinansowanie na działania ekologiczne, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej można ubiegać się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Wsparcie w postaci pożyczki z dotacją można uzyskać również na budowę systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych.  
  1.  Dotacja konkursowa do 100% kosztów kwalifikowanych na organizację otwartych gminnych, powiatowych lub wojewódzkich EKO-Festynów popularyzujących wiedzę o prawidłowym gospodarowaniu odpadami w  lokalnym środowisku. Pula środków to 90.000,- zł, możliwe wsparcie jednostkowego projektu do 10.000,- zł. Termin składania wniosków do 30 marca br. 
  2. Dotacja konkursowa do 70% na wydawnictwa ekologiczne o tematyce różnorodności biologicznej  województwa lubuskiego. Pula środków to 400.000,- zł., możliwe wsparcie jednostkowego projektu do 70% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 75.000,- zł.  Termin składania wniosków: do 30 marca br.
  3. Dotacja do 85% w ramach Programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” dla stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, kościołów i kościelnych osób prawnych prowadzących działalność wychowawczą dla dzieci i młodzieży w obiektach przeznaczonych do całodobowego pobytu.  Pula  środków to 1.000.000,- zł. Termin składania wniosków: do 28 kwietnia br.
  4. Pożyczka z dotacją dla samorządów i spółek wodno-ściekowych w ramach Programu „Finansowanie budowy lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych”  na budowę systemów zbierania ścieków z obszarów, dla których budowa systemu kanalizacji zbiorczej jest nieefektywna.  Budżet Programu 1.500.000,- zł (dotacje) + 6.000.000,- zł (pożyczki). Środki dotacyjne możliwe do przekazania Wnioskodawcy tylko w 2017 roku. Ostateczną datą zakończenia zadania zgłoszonego do Programu jest 31.12.2018 r.
Szczegółowe warunki i zasady dofinansowania dostępne są  na stronie internetowej: www.wfosigw.zgora.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa