Aktualności

Obrady VI Sejmiku Dziecięcego

W środę, 22 lutego odbyły się obrady VI Sejmiku Dziecięcego Szkoły Podstawowej nr 1, które przebiegały pod hasłem „SZPROTAWA – MIASTO EKO” i skierowane były do uczniów klas I – VI SP.
Głównym tematem obrad była szeroko rozumiana ochrona środowiska w naszym mieście i naszej gminie. Na sejmik zaproszono po raz kolejny przedstawicieli wszystkich przedszkoli, by zaprezentowali swój głos w sprawie ekologii i ekologicznego zachowania młodych mieszkańców Szprotawy. Ważną stroną w dyskusji były również wystąpienia dorosłych gości, czyli Burmistrza Szprotawy Józefa Rubachy, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szprotawie Andrzeja Skawińskiego, Sekretarz Gminy Kariny Jarosz, przedstawiciela Rady Rodziców Agnieszki Gucwy-Pusiarskiej, Komendanta Policji Piotra Tomkiewicza, Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Daniela Pelca, Z-cy Kierownika Wydziału Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Piotra Wciórki oraz Wicedyrektor Szkoły Moniki Rogalińskiej. Nad prawidłowym przebiegiem obrad czuwali Marszałek Sejmu oraz Król Maciuś Pierwszy, bohater powieści Janusza Korczaka.
 
Przedstawiciele zaproszonych stron brali udział w dyskusji dotyczącej najbliższego środowiska i jego ochrony przed szkodliwym wpływem człowieka. Padło wiele ciekawych propozycji zachowań, działań i przedsięwzięć sprzyjających ochronie środowiska. Każda z obecnych osób zadeklarowała, iż będzie ambasadorem dobrych, ekologicznych nawyków, a na dowód tych słów podpisała się pod uchwałą zobowiązującą do życia w zgodzie z naturą i dekalogiem ekologa. Wiele emocji wzbudziła dyskusja młodych posłów - przedstawicieli poszczególnych klas, którzy wykazali się wielką świadomością ekologiczną oraz prześcigali się w propozycjach „naprawy” szprotawskiego ekosystemu. 
 
Dziękujemy wszystkim obecnym za świadomą i wzorową postawę obywatelską oraz zdany na szóstkę „egzamin” z samorządności. Widać, iż każdemu uczniowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka zależy na tym, by żyć w zdrowym, bezpiecznym, kolorowym i pięknym mieście.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

19Galeria zdjęć: Obrady VI Sejmiku Dziecięcego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON