Aktualności

Konferencja jubileuszowa Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

W piątek, 22 kwietnia odbyła się w Drzonkowie k. Zielonej Góry konferencja z okazji 20-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przy Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr. Podczas konferencji wyróżnione zostało za swoją działalność Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia i Wymiany w Szprotawie. Koordynator projektu Jakub Boryna zaprezentował przybyłym gościom z Polski i Niemiec działalność centrum oraz wieloletnie zaangażowanie w tworzeniu polsko-niemieckich projektów z Euroregionem. W konferencji brała udział także Kamila Kloc, nauczycielka z Zespołu Szkół Szprotawie, które intensywnie współpracuje z Polsko-Niemieckim Centrum.

Znamy szprotawskich "Mistrzów Pięknego Czytania 2016"

4 maja br., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szprotawie odbył się gminny konkurs "Mistrz Pięknego Czytania 2016", którego celem było wyłonienie najlepiej czytających mieszkańców naszej gminy oraz promocja polskiej literatury. W jury zasiedli: nauczycielka języka polskiego Pani Lucyna Chmiel, dyrektorka Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szprotawie Pani Jolanta Wawrzyniak oraz kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Sylwester Chocholski.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tytuł "Mistrza Pięknego Czytania 2016" przyznany został:
  • w kategorii klas I-III - Julii Gromanowskiej z Zespołu Szkół nr 1, wyróżnienie otrzymali: Aleksandra Czekaj i Bartosz Partatus;
  • w kategorii klas IV-VI - Kalinie Tkacz z Zespołu Szkół w Wiechlicach, wyróżnienie otrzymali: Wiktoria Niedzielska i Patryk Janikowski;
  • w kategorii klas gimnazjalnych - Franciszkowi Pawłowskiemu ze Społecznego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szprotawie;  
  • w kategorii dorosłych - Pani Wandzie Kukier.
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w etapie wojewódzkim w Zielonej Górze.

Nowy odcinek "Wiadomości z Ratusza"

Zachęcamy do obejrzenia najnowszego odcinka "Wiadomości z Ratusza",  w całości poświęconemu relacji z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie, która miała miejsce 29 kwietnia br. Podczas XXVI  sesji m.in. uczczono jubileusz przypadającej w tym roku 1050 rocznicy Chrztu Polski, przyjęto sprawozdania z działalności w 2015 roku SzDK oraz Miejskiej Biblioteki  oraz wręczono Medal za Zasługi dla Gminy Szprotawy dla szprotawskiego lekarza Pana Lechosława Lipowskiego. Zapraszamy!

Rocznica zakończenia II wojny światowej

Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha zaprasza na obchody upamiętniające 71. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Uroczystości odbędą się 8 maja br., o godz. 15.00 na cmentarzu komunalnym w Szprotawie, przy grobie nieznanego żołnierza.

Rozwój eksportu i inwestycji za granicą

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zaprasza regionalne firmy na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą. Przedsiębiorcy zainteresowani działalnością na rynkach międzynarodowych uzyskają praktyczne wskazówki w zakresie rozpoczęcia sprzedaży poza granicami kraju.
 
Konferencja odbędzie się 20 maja w Żarach w Hotelu Janków. W celu rezerwacji miejsc prosimy o kontakt pod nr tel. 883 313 456 lub e-mail. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 
 

Dotacja na promocję poprzez sport

W poniedziałek, 2 maja br. zarząd województwa lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie działań w zakresie promocji Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń sportowych odbywających się w kraju i za granicą. Do podziału jest 200 tys. zł.
 
Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa – działania sprzyjające promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.
 
 
Źródło: www.lubuskie.pl

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka składam wszystkim Strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i wytrwałości w wykonywaniu pożytecznej i trudnej misji.
Dziękuję za poświęcenie i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków, a także wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach chroniących życie, zdrowie i mienie ludzkie.
 
Życzę wszystkim Strażakom, by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.
 
                                                                                                                                            Józef Rubacha
                                                                                                                                        Burmistrz Szprotawy 

Pożegnania nadszedł czas

W piątek, 29 kwietnia 2016 r. w Szprotawskim Domu Kultury, świadectwa ukończenia szkoły otrzymało czterdziestu pięciu absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chrobrego w Szprotawie.
 
Absolwentów żegnali nauczyciele wraz z Panią Dyrektor mgr inż. Dorotą Grzeszczak, rodzice oraz koledzy z młodszych klas.
Podczas uroczystości wręczono osiemnaście świadectw z wyróżnieniem. Najlepszym wynikiem może poszczycić się absolwentka klasy III a, Julia Skawińska, ze średnią ocen 5,68. Pozostali prymusi również osiągnęli wspaniałe wyniki (średnie od 5,50 do 4,78).
Nagrodzono także wielu sportowców za godne reprezentowanie szkoły podczas zawodów i turniejów.
Pani Małgorzata Skawińska podziękowała odchodzącym członkom Grupy Teatralnej "Marionetka" za ciężką pracę i nagrodziła ich oryginalnymi imiennymi medalami. Uczniowie klas II przygotowali bardzo zabawny program artystyczny, który rozśmieszył wszystkich do łez. Popłynęło też wiele łez wzruszenia, a także smutku, ponieważ, jak powiedziała prowadząca uroczystość Alicja Brzezińska: "Tutaj rodziły się wielkie odkrycia, emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. To, co było obce i nieznane – stawało się zrozumiałe, przyjazne i bliskie."
Mamy nadzieję, że nasi absolwenci zachowają szkołę w pamięci, ponieważ już zawsze pozostaną jej częścią, częścią jej tradycji.
 
Szanowni Absolwenci, powodzenia na maturze oraz wszelkiej pomyślności w dalszym życiu osobistym i zawodowym!

Czaruje słowem

Magdalena Ciołka  z Zespołu Szkół w Wiechlicach  wygrała eliminacje powiatowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego  i jako jedyna w swojej kategorii wiekowej  będzie reprezentować naszą gminę  w województwie.
 
Na kolejny etap konkursu, którego organizatorem był Szprotawski Dom Kultury wraz z Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze, przyjechali najlepsi recytatorzy z  powiatu  żagańskiego.  Rywalizacja była bardzo zacięta. Ubiegłoroczna finalistka oraz laureatka szczebla wojewódzkiego sprzed dwóch lat udowodniła jednak, że nadal jest w formie i wciąż potrafi czarować słowem.  Ponownie zachwyciła jury  fragmentem prozy D. Suwalskiej „Znowu kręcisz, Zuźka”. Uzyskała tytuł laureata i została nominowana do ostatniego wojewódzkiego etapu konkursu, który odbędzie się 19 maja br. w  Kargowej.
Gratulujemy  sukcesu  Magdalenie oraz jej instruktorce pani Annie Ciołce. Trzymamy  też kciuki za finał!
 

XXVI sesja Rady Miejskiej uroczyście

W ostatni piątek kwietnia br. szprotawscy radni spotkali się na XXVI sesji Rady Miejskiej. Pierwsza część posiedzenia miała charakter uroczysty. Rada postanowiła uczcić jubileusz przypadającej w tym roku 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Skawiński rozpoczynając uroczystą część sesji przypomniał o wydarzeniu z 966 roku, gdzie w Wielką Sobotę - 1050 lat temu pierwszy historyczny władca Polan Mieszko I przyjął chrzest, włączając nasz kraj w obręb religii oraz kultury chrześcijańskiej, dając początek państwu polskiemu. Z tej  okazji wystąpił szprotawski Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który pięknym brzmieniem wprowadził wszystkich w uroczysty nastrój. Rada dla upamiętnienia tego wydarzenia przyjęła przez aklamację stosowne Oświadczenie, a szprotawscy radni – historycy Szymon Matuszewski i Maciej Siwicki przedstawili prezentację multimedialną, przypominającą wydarzenia sprzed 1050 lat. Na zakończenie chór wykonał Gaude Mater Polonia.
Uroczystym akcentem XXVI sesji Rady Miejskiej było także wręczenie Medalu za Zasługi dla Gminy Szprotawy dla szprotawskiego lekarza Pana Lechosława Lipowskiego.
Po części uroczystej, radni przystąpili do realizacji porządku obrad. Interpelacje i zapytania głównie w zakresie naprawy dróg zgłosili: Tadeusz Wiech, wnioskował o przeprowadzenie pilnego remontu dróg na Zabobrzu, Piotr Sikorski wniósł o stosowne oznakowanie objazdu przy Placu Kościelnym obok kościoła w Szprotawie. Jerzy Chmara wystąpił o modernizację nawierzchni przy ulicy Róży Luksemburg,  Andrzej Stambulski o załatanie dziury przy ulicy Parkowej, Radny Ryszard Barylak o położenie nowej nawierzchni przy ulicy Sądowej, a Janusz Biliński pytał  o montaż licznika energetycznego na boisku sportowym w Siecieborzycach.  Na zgłoszone interpelacje w trakcie sesji odpowiedział Burmistrz Józef Rubacha. Odnośnie interpelacji radnego Sikorskiego, przypomniał o trwającej od kilku lat korespondencji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze związanej z zamknięciem ulicy wokół kościoła, o co wnosił konserwator. Burmistrz uznał sugestię radnego Sikorskiego za właściwą, która niewątpliwie poprawi komunikację przy kościele.  Odnosząc się do interpelacji dotyczących remontów dróg odpowiedział, że prace w tym względzie są prowadzone. Burmistrz zaapelował do radnych o bieżące informowanie o zauważonych m.in.  ubytkach w drogach, chodnikach, ciągach pieszych itp., aby można je było zgłaszać wykonawcy do naprawy po budowie kanalizacji.W czasie sesji radni zapoznali się z informacją na temat realizacji programów pomocowych we wnioskach złożonych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w roku 2015. Obecny na posiedzeniu Rady Pan Marcin Psonak - główny specjalista w Biurze Powiatowym w Szprotawie wyjaśnił z czego wynikały opóźnienia wypłat obszarowych. Uspokoił, że zgodnie z zapowiedzią prezesa ARiMR do końca maja br. wszystkie zaległe płatności będą wypłacone.Przedstawione radnym informacje dotyczące działalności Szprotawskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie za 2015 rok zostały przez radnych przyjęte bardzo pozytywnie. Pochwalono szprotawskie jednostki kultury za pracę, za wysoki poziom i za to, że potrafią swoimi ofertami przyciągnąć w mury swoich placówek mieszkańców naszej gminy.
Ponadto, radni zapoznali się z informacjami na temat zakresu umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny za rok 2015, o stanie dróg gminnych po okresie zimowym, o zasobach pomocy społecznej opracowanej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za 2015 rok dla naszej gminy, a także o stanie gospodarki odpadami komunalnymi za ub. rok w Gminie Szprotawa.
Rada w trakcie obrad podjęła trzy uchwały. Pierwsza podjęta uchwała dotyczyła zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Druga uchwała dotycząca określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wywołała wśród radnych najwięcej dyskusji. Wątpliwości i zapytania w głównej mierze dotyczyły kwoty. Ostatnia uchwała, jaką Rada podjęła na sesji dotyczyła odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON