Logo: Szprotawa

Kalendarium

4 czerwca 1804: Powódź w Szprotawie

CO MUSISZ WIEDZIEĆ NA TEMAT KORONAWIRUSA! WEJDŹ TUTAJ: https://www...

Aktualności

Sesja polityczna, a nie ocena faktyczna

Co roku, do 30 czerwca Radni Rady Miejskiej zbierają się, aby podjąć decyzję w zakresie zatwierdzenia sprawozdań finansowych z działalności i udzielenia absolutorium burmistrzowi.
W latach, w których odbywają się wybory samorządowe takie sesje budzą wiele kontrowersji i są niestety wykorzystywane politycznie. Tymczasem ocena działalności władzy wykonawczej jednostki samorządu terytorialnego powinna być dokonana w sposób obiektywny dla dobra wspólnego.
 
Brak rozstrzygnięcia w zakresie absolutorium
Podczas tegorocznej sesji absolutoryjnej, która odbyła się 29 czerwca, 10 radnych głosowało przeciwko udzieleniu burmistrzowi absolutorium, 9 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, jeden głos był głosem wstrzymującym. Oznacza to, że kwestia udzielenia bądź nieudzielenia burmistrzowi absolutorium pozostaje nierozstrzygnięta.
 
Pozytywna ocena wykonania budżetu przez RIO
Oprócz kwestii udzielenia absolutorium Radni zatwierdzają również sprawozdania finansowe z wykonania budżetu. W tym zakresie wskazać należy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa – RIO (zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru), po zbadaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za rok 2017 roku, pozytywnie zaopiniowała ten dokument tym samym wskazując na prawidłowe działania władzy wykonawczej. Tym większe zdziwienie wzbudziło zatem niezatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2017 rok.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szprotawie pomimo pozytywnej opinii RIO wydała negatywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2017 rok (5 głosów „za”, 4 „przeciw”) oraz zawnioskowała o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Szprotawy. Zgodnie z procedurą opinia ta wraz z wnioskiem zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ta zaś nie znajdując racjonalnego uzasadnienia, negatywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szprotawie i wskazała, iż działania burmistrza były prawidłowe.
W swoim uzasadnieniu RIO wskazuje, że w procesie oceny wykonania budżetu przez Komisję Rewizyjną istotne jest ustalenie jak wykonano planowany budżet, czyli jaki jest stan zrealizowanych wydatków i dochodów budżetowych w stosunku do zaplanowanych, jakie są przyczyny rozbieżności w tym zakresie i czy winą za nie można obciążyć organ wykonawczy. Podkreśla również, że Komisja Rewizyjna, dokonując oceny sprawozdania, winna to czynić w sposób kompleksowy, nie zaś koncentrować się na wybranych elementach czy kwestiach. W uzasadnieniu RIO wskazuje, że realizowane przez burmistrza wydatki wynikały z uchwalonego budżetu gminy na 2017 rok, zaakceptowanego właśnie przez radnych. RIO wyraźnie wskazała, że zupełnie inną kwestią jest rzetelna, merytoryczna ocena dokumentu finansowo- księgowego, a zupełnie inną dokonanie oceny burmistrza za całokształt jego pracy w ciągu całej kadencji.
Zatem wydaje się, iż Radni Rady Miejskiej głosujący przeciwko przyjęciu sprawozdania finansowego w istocie zaprzeczyli swojemu wcześniejszemu głosowaniu za przyjęciem budżetu. 
 
Szprotawa inwestuje
Podczas debaty poprzedzającej głosowanie radni z opozycji zwracali uwagę na zadłużenie gminy, jednocześnie całkowicie pomijając aspekt, iż ponoszone nakłady są wydatkami inwestycyjnymi, z dużą stopą zwrotu, które będą w przyszłości budować dobrobyt gminy. Najbogatsze i najlepiej prosperujące gminy w Polsce budżetowo charakteryzują się właśnie dużymi wydatkami inwestycyjnymi. I to właśnie z nich powinniśmy brać przykład, bowiem stagnacja nie służy nikomu.
Przypomnijmy, że obecnie wysokość zobowiązań wynika z nakładów finansowych wydatkowanych na inwestycje realizowane w Gminie Szprotawa. Są to zobowiązania inwestycyjne.           
 
Budowa kanalizacji
Inwestycją, która pochłonęła najwięcej środków finansowych, bo aż 102 mln zł, to budowa kanalizacji ściekowej w Szprotawie. Pomimo pozyskania na nią 50 mln zł dofinansowania unijnego, to właśnie ona wygenerowała zobowiązania finansowe, z którymi obecnie boryka się gmina. Warto podkreślić, że kiedy w 2010 roku Józef Rubacha obejmował stanowisko Burmistrza Szprotawy, dług gminy wynosił już 51,86%. W 2018 roku zobowiązania te wynoszą 72,7%, jednak przy wydatkach inwestycyjnych rzędu aż 136 mln zł. Gdyby nie została zrealizowana inwestycja kanalizacyjna zobowiązania gminy sięgałyby dzisiaj jedynie 34,9 %. Inwestycja kanalizacyjna była jednak niezbędna i nigdy nie budziła sprzeciwu ani Rady, ani mieszkańców, bo tak jak wspólnie walczy się o likwidację składowiska odpadów w Kartowicach, tak samo ścieki zrzucane bezpośrednio do Bobru są bombą ekologiczną.           
 
Budowa nowoczesnego przedszkola
Wybudowane zostało nowoczesne przedszkole na ulicy Waszyngtona, aby maluchy mogły się edukować i bawić w bezpiecznym i przyjaznym miejscu. Dzieci są naszą przyszłością i o ich los w szczególności musimy się troszczyć.
 
Rozwój strefy ekonomicznej
Uzbrojona została część terenów inwestycyjnych i już wkrótce swoje zakłady otworzą dwie prężnie działające firmy: Nord Systemy Napędowe Sp. z o.o. i Wiązar System, które dadzą miejsca pracy dla mieszkańców Szprotawy oraz będą źródłem dochodów budżetowych.            
 
Remont klasztoru Magdalenek
Dobiega końca remont klasztoru Magdalenek, który będzie służył mieszkańcom Szprotawy, w tym szprotawskim seniorom, którzy stanowią sporą grupę społeczną. W tym miejscu warto podkreślić, że partnerem projektu rewitalizacji Magdalenek jest Powiat Żagański. Natomiast Program Rewitalizacji, wszystkimi głosami radnych, przyjęty został na lata 2016 – 2023.
 
Aktywacja osób starszych i młodzieży
Dbamy nie tylko o dzieci, ale również o seniorów i osoby niepełnosprawne. W 2016 roku otwarty został Zakład Aktywności Zawodowej. Do 2023 roku planowane jest wyremontowanie Domu Kultury, który będzie służył głównie młodzieży oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. Zrealizowane zostaną także pozostałe projekty nieinwestycyjne zawarte w tym programie. 
 
Burmistrz wsłuchuje się w głosy mieszkańców oraz radnych i dziękuje im za cenne uwagi. Natomiast należy również zwrócić uwagę, iż radni są przedstawicielami mieszkańców i to interes obywateli powinien być dla nich wskazówką. Jedno jest pewne – rozwój nie znosi stagnacji, więc burmistrz pomimo krytycznych głosów, konsekwentnie realizuje politykę proinwestycyjną. Inwestycje wiążą się ze zwiększeniem zobowiązań, ale też z rozwojem, które jest niezbędne nie tylko dla dobrobytu Miasta i Gminy, ale przekłada się także na mieszkańców.

Czytaj także: Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Szprotawy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2017

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Przedszkole Rolna
  • Baner: Gispodarka śmieciowa
  • Baner: baner Zdalna Szkoła
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt