Logo: Szprotawa

Od piątku, 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów,...

Aktualności

XXVII sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

Podaje się do publicznej wiadomości, że w trybie zdalnym w oparciu o art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) została zwołana XXVII sesja Rady Miejskiej w Szprotawie na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek) na godzinę 10- tą.
PORZĄDEK OBRAD
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej tj. od 12 do 28 grudnia 2020r.
 4. Budżet Gminy Szprotawy na rok 2021:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
 3. przedstawienie opinii stałych komisji Rady Miejskiej i klubów radnych;
 4. przedstawienie autopoprawek Burmistrza Szprotawy do projektu uchwały budżetowej;
 5. dyskusja;
 6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szprotawy na rok 2021 wraz z autopoprawkami.
      5. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawy na lata 2021 – 2033:
 1. przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie WPF Gminy Szprotawy na lata 2021-2033;
 3. dyskusja;
 4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Szprotawy na lata 2021 – 2033.
     6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Szprotawy;
 2. zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy
  de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa;
 3. ustanowienia jednorazowej pomocy rzeczowej z tytułu urodzenia się dziecka „Wyprawka dla berbecia”;
 4. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szprotawa;
 5. ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA
  w Szprotawie na 2021 r.
 6. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022;
 7. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szprotawy;
 8. zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie;
 9. zmianie uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szprotawie;
 10. planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na 2021 rok.
     7. Interpelacje i zapytania.
     8. Wolne wnioski
     9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
    10. Oświadczenia.
    11. Informacje.
    12. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
 
 
Zachęcam do śledzenia na żywo obrad rady na kanalae You Tube
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
        Andrzej Stambulski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Przedszkole Rolna
 • Baner: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Baner: baner Zdalna Szkoła
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL