Aktualności

Sezon grzewczy – UWAGA NA CZAD!

Każdego roku w naszej gminie dochodzi do zatrucia tlenkiem węgla. Bardzo często tlenek węgla – czad – nie ma związku z pożarem, wynika z niewłaściwej eksploatacji budynku, urządzeń i instalacji grzewczych.
czytaj dalej

Prosimy o czujność! Sprawdź instalację gazową!

16-17 listopada 2016 r. na terenie naszej gminy Polska Spółka Gazownictwa przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych.  
Akcja polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. Jeśli Państwo wyczują taki zapach w swoim domu należy szybko reagować.
W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.
Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). 
 
Akcja przeprowadzona będzie w miejscowościach: Szprotawa, Henryków, Nowa Kopernia, Wiechlice. 
 
Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.
 
Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze przy współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Szprotawie proponuje zorganizowanie kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych pracowników na praktyczną naukę zawodu wyznaczają instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy muszą posiadać: co najmniej tytuł mistrza w zawodzie*, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny.  Program kursu obejmuje 80 godzin zajęć, które mogą być realizowane w soboty i niedziele (6 weekendów). Zajęcia realizowane byłyby w pomieszczeniach  Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie, przy ul. Koszarowej 10.
Koszt kursu na 1 osobę wynosi 2 000 zł (w tym 300 zł koszt egzaminu). Jednakże szkoła dysponuje kartami podarunkowymi ZDZ na kwotę 200 zł. Z pozostałej kwoty 1 800 zł można otrzymać zwrot 80% z funduszu szkoleniowego. Po skorzystaniu z karty podarunkowej oraz refundacji z funduszu szkoleniowego rzeczywisty koszt szkolenia wyniesie 360 zł.
 
Zapisy w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie, ul. Koszarowa 10, tel.(068) 376 30 28 lub 376 24 11 lub drogą elektroniczną, na adres: e-mail  do 15 grudnia 2016 r. 
 
*Instruktorzy niemający tytułu mistrza w zawodzie mogą wykazać się innymi świadectwami i dyplomami, określonymi w § 10, ust. 5. Rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Obchody 11 listopada

W piątek, 11 listopada obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się wspólną modlitwą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szprotawie.    
czytaj dalej

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W czwartek, 24 listopada 2016 r., o godz. 12.00, w sali posiedzeń szprotawskiego ratusza z gospodarzami gminy spotkają się Jubilaci 50-lecia pożycia małżeńskiego.
czytaj dalej

Rada na kolejną kadencję

Zarządzeniem nr 0050/152/2016 z 14 listopada br. burmistrz Józef Rubacha powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa II kadencji, czyli  na lata 2016-2019.
czytaj dalej

"Fun and Games Math" - nauka matematyki przez zabawę

Uczniowie klasy II a Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie, chcąc rozwijać swoje zainteresowania matematyczne, przystąpili do projektu eTwinning -„Fun and Games Math”.
czytaj dalej

Życzenia z Umania

Z okazji Święta Niepodległości  życzenia  dla mieszkańców Szprotawy przesłał pan Цебрій Олександр  (czyt. Ołeksandr Cebrij), Burmistrz Miasta Umań na Ukrainie, z którym Szprotawa podpisała 30 września br. umowę o współpracy i partnerstwie.
czytaj dalej

Znamy już przedstawicieli szprotawskich NGO do Rady

Burmistrz Szprotawy informuje, że podczas trwającego od 5 października do 4 listopada br. naboru na członków szprotawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji, organizacje pozarządowe  działające na terenie Gminy Szprotawa  zgłosiły swoich 4 przedstawicieli.
czytaj dalej

Informacja

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Szprotawie informuje, że ze względu na konieczność usunięcia awarii w dniu 9 listopada 2016 r. na sieci wodociągowej nastąpiła przerwa w dostawie wody w miejscowości Szprotawa dla odbiorców zamieszkałych przy ulicy Kraszewskiego i Powstańców Warszawskich.  
czytaj dalej

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON