Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Jeszcze 4 tygodnie potrwa przebudowa budynku przedszkola

Najmłodsi mieszkańcy gminy z niecierpliwością czekają na zakończenie przebudowy szprotawskiego przedszkola. Zgodę na wydłużenie terminu prac do połowy maja br. wydała Instytucja Zarządzająca.
 
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie” przesunięto z końca marca br. do 15 maja br. Opóźnienie prac o 6 tygodni wynika z konieczności wprowadzenia robót dodatkowych związanych z wykonaniem nowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, które według pierwotnych założeń miały zostać wykorzystane do dalszego użytkowania przez nowy obiekt.
Pomimo powstałych okoliczności roboty budowlano-montażowe przebiegają sprawnie. Wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania. Wylano posadzki. Położono płytki ścienne i podłogowe. Zamontowano armaturę sanitarną w łazienkach. Dobiegają końca prace elektryczne, wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz p.poż. Niebawem zakończy się także tapetowanie i malowanie poszczególnych sal. Kontynuowane są prace polegające na montażu zewnętrznej stolarki drzwiowej. Trwają prace przygotowawcze pod położenie wykładzin podłogowych.
Na zewnątrz w dalszym ciągu kładziona jest elewacja. Jednocześnie rozpoczęły się roboty związane z zagospodarowaniem terenu.
W dalszej kolejności budynek wyposażony zostanie w sprzęt dydaktyczny niezbędny do wprowadzenia nowych zajęć edukacyjnych. Zakupione zostaną szafki, stoły, krzesełka, dywany, komputery, edukacyjne programy multimedialne, itp.
Dostawcami wyposażenia wyłonionymi w trybie przetargu nieograniczonego będą dwie firmy: Moje Bambino Sp. z o.o. z Łodzi oraz  Centrum Komputerowe „Planeta” z Tych. Wartość dostawy wynosi łącznie 181.160,79 zł brutto.     

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Jeszcze 4 tygodnie potrwa przebudowa budynku przedszkola

Inwestycja dobiega końca

Wkrótce zakończy się przebudowa z rozbudową gminnego obiektu, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie. Wykonawca dąży do szybkiego zrealizowania inwestycji, żeby dzieci mogły jak najszybciej przeprowadzić się do swojego nowego przedszkola.
Na budowie panuje porządek i dyscyplina. Wykonawca zamontował już stolarkę okienną, ocieplił strop i otynkował ściany. W chwili obecnej wykonuje instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Wylewa posadzki. Montuje stolarkę drzwiową. W ramach robót wykończeniowych układa płytki ścienne i podłogowe. Na zewnątrz budynku wykonuje rampę dla osób niepełnosprawnych i kładzie elewację.
W kolejnym etapie prac zagospodaruje teren, poprzez modernizację placu zabaw oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych i parkingu. Budynek wyposażony zostanie również w brakujący sprzęt dydaktyczny.
Przebudowane i rozbudowane przedszkole zapewni wysoki i nowoczesny standard lokalowy, co spowoduje polepszenie warunków dla rozwoju edukacji przedszkolnej, a jednocześnie wpływie na jakość i różnorodność prowadzonych zajęć.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Przebudowa dobiega końca

Bez opóźnień przy budowie przedszkola

Widok powstającego przedszkola zmienia się w mgnieniu oka. Już za niecałe trzy miesiące ma powstać nowe 6-oddziałowe przedszkole dla 140 dzieci z gminy Szprotawa. Prace budowlane przebiegają sprawnie.
Od ponad 5 miesięcy trwa przebudowa z rozbudową przedszkola, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie. Dotychczas inwestycja realizowana jest bez zakłóceń. Wykonawca zamontował już ściany prefabrykowane. Wykonał konstrukcję dachu na całym budynku. Obecnie w piwnicy prowadzi roboty tynkarskie i wykończeniowe. Na parterze i piętrze ociepla sufity. W dalszym ciągu montuje instalacje sanitarne i elektryczne. Jednocześnie wykonuje prace związane z położeniem pokrycia dachowego. Rozpoczął również montaż stolarki okiennej.
Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dalszy etap prac na budowie uzależniony będzie od warunków pogodowych.
Na inwestycję gmina wydała już ponad 3,2 mln zł, w tym uzyskała 1 mln zł dofinansowania w formie zaliczki.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania ustalony został na koniec marca br.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Bez opóźnień przy budowie przedszkola

Zmiany w umowie o dofinansowanie przedszkola

28 grudnia 2017 r. burmistrz Józef Rubacha podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  
 
Aneks dotyczył dostosowania całkowitych nakładów projektu do wartości poprzetargowych z tytułu wyłonionych wykonawców na roboty budowlane i nadzór inwestorski. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu uległa całkowita wartość projektu, która wynosi 5.353.951,97 zł i kwota wydatków kwalifikowalnych kształtująca się na poziomie 4.665.458,87 zł. W ślad za tym gmina otrzyma dotację w wysokości 3.965.639,95 zł.

Już niebawem przeprowadzka

Trwają prace przy budowie nowego przedszkola, które mieścić się będzie przy ul. Waszyngtona w Szprotawie. Stopień zaawansowania prac wynosi ponad 60%. Budynek ma zostać oddany do użytkowania 31.03.2018 r.  
Ścianki działowe na parterze wewnątrz budynku zostały wymurowane. Dobiegają końca prace związane z montażem ścian prefabrykowanych. Ocieplana jest część murowa budynku. Jednocześnie wykonywane są roboty związane z położeniem pokrycia dachowego z papy w jego części gospodarczej. Na piętrze trwają prace przygotowawcze pod montaż konstrukcji dachu. Wykonywane są instalacje sanitarne i elektryczne. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany nowym placem zabaw i parkingiem.
Obiekt będzie przygotowany do przyjęcia 140 przedszkolaków, w tym również dzieci z niepełnosprawnościami.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Już niebawem przeprowadzka

Władze miasta na placu budowy

Już za parę miesięcy, przy ul. Waszyngtona powstanie nowoczesny obiekt przedszkolny, który pomieści 140 przedszkolaków. Wszystko wskazuje na to, że wykonawca zakończy inwestycję w terminie.
W ubiegłym tygodniu plac budowy odwiedził burmistrz Szprotawy Józef Rubacha wraz z sekretarzem gminy Kariną Jarosz sprawdzając postęp prac budowlano-montażowych. Inwestycję realizuje P.P.H.U. JoKpol Józef Kołodziej z Lasek. Obiekt budowany jest od sierpnia br. Dotychczas wykonawca wylał strop monolityczny żelbetowy nad parterem. Wykonał schody łączące parter z piętrem. Postawił mur wokół klatki schodowej oraz ściany działowe i osłonowe na piętrze. Obecnie na parterze muruje ścianki działowe. Montuje elementy prefabrykowane w postaci wiązarów drewnianych w części gospodarczej budynku. Jednocześnie wykonuje zewnętrzne instalacje elektryczne i kanalizacyjne. Sprzyjające warunki pogodowe wskazują na to, że do końca roku wykonawca postawi wszystkie ściany działowe  oraz wykona konstrukcję dachu w pozostałych częściach budynku wraz ze  schodami wejściowymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Władze miasta na placu budowy

Placówka dla maluchów rośnie w oczach

Ładna pogoda sprzyja robotnikom i pozwala na bezproblemową realizację inwestycji budowlanej. Postęp pracy widać gołym okiem. Wkrótce powstanie obiekt w stanie surowym zamkniętym.  
Jeszcze kilka miesięcy temu w miejscu obecnej budowy stał wybudowany w 1987 r. obiekt przedszkolny, pokryty papą bitumiczną z nieszczelną stolarką okienną i drzwiową oraz starymi żeliwnymi grzejnikami. Był on niezdatny do dalszego użytkowania. Pomimo trudności związanych z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych już dzisiaj można zobaczyć zarys nowo powstającego budynku. Wybudowano ściany części centralnej parteru. Obecnie trwają prace zbrojeniowe pod wylanie stropu żelbetowego monolitycznego. W bieżącym tygodniu wykonawca przystępuje do montażu elementów prefabrykowanych. Do końca tego roku planuje się zamknąć budynek w stanie surowym.
Obiekt wykonany zostanie w technologii mieszanej - część centralna piętrowa wraz z istniejącą piwnicą o konstrukcji murowanej i żelbetowej, pozostałe skrzydła w technologii szkieletu drewnianego prefabrykowanego.
Cała inwestycja kosztować będzie gminę 5,4 mln złotych, z czego 4 mln złotych sfinansuje Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Placówka dla maluchów rośnie w oczach

Przedszkolaki z wizytą na budowie

Dzieci z Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona w Szprotawie nie mogą doczekać się przeprowadzki do nowego obiektu. Odwiedziły plac budowy. Wizyta dostarczyła im wiele radości.
Przedszkolaki z ciekawością oglądały jak powstają ściany budynku nowego przedszkola, w którym na parterze znajdzie się sześć sal zabaw wraz z węzłami sanitarnymi dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych i pomieszczeniami porządkowymi, salą wielofunkcyjną, jadalnią z zapleczem socjalno-gospodarczym i szatnią. Piętro zostanie przeznaczone na pomieszczenia administracyjno-biurowe, tj. gabinet dyrektora z sekretariatem, biura dla nauczycieli, gabinet metodyczny, archiwum, WC oraz pomieszczenia socjalne dla nauczycieli. Wokół budynku powstanie zmodernizowany plac zabaw i parking. Placówka wyposażona zostanie w nowy sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych. Inwestycja przyniesie wiele korzyści dla dzieci, rodziców jak i mieszkańców całej gminy. Nastąpi poprawa warunków lokalowych niezbędna dla rozwoju oraz jakości prowadzonych zajęć edukacji przedszkolnej. Zwiększy się dostępność do nowoczesnej edukacji przedszkolnej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Przedszkolaki z wizytą na budowie

Wykonawca nie zwalnia tempa robót

Wiosną przyszłego roku powstanie nowe, przebudowane od podstaw przedszkole komunalne przy ul. Waszyngtona w Szprotawie. Realizacja rzeczowa unijnej inwestycji przebiega bez utrudnień, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Prace fundamentowe zostały już zakończone. Wykonano ściany piwnic oraz podposadzkową instalację kanalizacyjną. Wylano betonem stropy piwnic oraz podposadzkowe podkłady betonowe w części niepodpiwniczonej budynku. W dalszym ciągu wykonywana jest instalacja odgromowa. Rozpoczęto stawianie ścian kondygnacji nadziemnej. W następnej kolejności wykonawca przystąpi do montażu elementów prefabrykowanych. Do końca roku roboty murarskie mają zostać zakończone.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Wykonawca nie zwalnia tempa robót

Już się mury pną do góry

Prace przy budowie nowego przedszkola idą bardzo sprawnie. Mury nowego przedszkola powstają w mgnieniu oka. Na tą inwestycję czekali przede wszystkim najmłodsi i ich rodzice.
Dobiegają końca prace fundamentowe. Wykonywane są roboty murarskie i ściany piwnic oraz podposadzkowa instalacja kanalizacyjna. Rozpoczęto prace przygotowawcze w kierunku wylewania betonowych stropów piwnic oraz podposadzkowych podkładów betonowych w części niepodpiwniczonej budynku. Wykonywana jest instalacja odgromowa.
W następnej kolejności wykonawca  przystąpi do postawienia ścian kondygnacji nadziemnych oraz montażu elementów prefabrykowanych. Na pierwszy kwartał 2018 r. zaplanowane zostały: parking, nowe ciągi komunikacyjne oraz zagospodarowanie terenu w postaci wyposażenia placu zabaw. W pierwszej połowie przyszłego roku planuje się oddać budynek przedszkola do użytku.
Obiekt będzie przystosowany do przyjęcia 140 dzieci. Powstanie 15-osobowy oddział dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 5 mln zł, z czego 85% będzie stanowiła unijna dotacja.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Już się mury pną do góry

1 2

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa