Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Władze miasta na placu budowy

Już za parę miesięcy, przy ul. Waszyngtona powstanie nowoczesny obiekt przedszkolny, który pomieści 140 przedszkolaków. Wszystko wskazuje na to, że wykonawca zakończy inwestycję w terminie.
W ubiegłym tygodniu plac budowy odwiedził burmistrz Szprotawy Józef Rubacha wraz z sekretarzem gminy Kariną Jarosz sprawdzając postęp prac budowlano-montażowych. Inwestycję realizuje P.P.H.U. JoKpol Józef Kołodziej z Lasek. Obiekt budowany jest od sierpnia br. Dotychczas wykonawca wylał strop monolityczny żelbetowy nad parterem. Wykonał schody łączące parter z piętrem. Postawił mur wokół klatki schodowej oraz ściany działowe i osłonowe na piętrze. Obecnie na parterze muruje ścianki działowe. Montuje elementy prefabrykowane w postaci wiązarów drewnianych w części gospodarczej budynku. Jednocześnie wykonuje zewnętrzne instalacje elektryczne i kanalizacyjne. Sprzyjające warunki pogodowe wskazują na to, że do końca roku wykonawca postawi wszystkie ściany działowe  oraz wykona konstrukcję dachu w pozostałych częściach budynku wraz ze  schodami wejściowymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Władze miasta na placu budowy

Placówka dla maluchów rośnie w oczach

Ładna pogoda sprzyja robotnikom i pozwala na bezproblemową realizację inwestycji budowlanej. Postęp pracy widać gołym okiem. Wkrótce powstanie obiekt w stanie surowym zamkniętym.  
Jeszcze kilka miesięcy temu w miejscu obecnej budowy stał wybudowany w 1987 r. obiekt przedszkolny, pokryty papą bitumiczną z nieszczelną stolarką okienną i drzwiową oraz starymi żeliwnymi grzejnikami. Był on niezdatny do dalszego użytkowania. Pomimo trudności związanych z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych już dzisiaj można zobaczyć zarys nowo powstającego budynku. Wybudowano ściany części centralnej parteru. Obecnie trwają prace zbrojeniowe pod wylanie stropu żelbetowego monolitycznego. W bieżącym tygodniu wykonawca przystępuje do montażu elementów prefabrykowanych. Do końca tego roku planuje się zamknąć budynek w stanie surowym.
Obiekt wykonany zostanie w technologii mieszanej - część centralna piętrowa wraz z istniejącą piwnicą o konstrukcji murowanej i żelbetowej, pozostałe skrzydła w technologii szkieletu drewnianego prefabrykowanego.
Cała inwestycja kosztować będzie gminę 5,4 mln złotych, z czego 4 mln złotych sfinansuje Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Placówka dla maluchów rośnie w oczach

Przedszkolaki z wizytą na budowie

Dzieci z Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona w Szprotawie nie mogą doczekać się przeprowadzki do nowego obiektu. Odwiedziły plac budowy. Wizyta dostarczyła im wiele radości.
Przedszkolaki z ciekawością oglądały jak powstają ściany budynku nowego przedszkola, w którym na parterze znajdzie się sześć sal zabaw wraz z węzłami sanitarnymi dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych i pomieszczeniami porządkowymi, salą wielofunkcyjną, jadalnią z zapleczem socjalno-gospodarczym i szatnią. Piętro zostanie przeznaczone na pomieszczenia administracyjno-biurowe, tj. gabinet dyrektora z sekretariatem, biura dla nauczycieli, gabinet metodyczny, archiwum, WC oraz pomieszczenia socjalne dla nauczycieli. Wokół budynku powstanie zmodernizowany plac zabaw i parking. Placówka wyposażona zostanie w nowy sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych. Inwestycja przyniesie wiele korzyści dla dzieci, rodziców jak i mieszkańców całej gminy. Nastąpi poprawa warunków lokalowych niezbędna dla rozwoju oraz jakości prowadzonych zajęć edukacji przedszkolnej. Zwiększy się dostępność do nowoczesnej edukacji przedszkolnej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Przedszkolaki z wizytą na budowie

Wykonawca nie zwalnia tempa robót

Wiosną przyszłego roku powstanie nowe, przebudowane od podstaw przedszkole komunalne przy ul. Waszyngtona w Szprotawie. Realizacja rzeczowa unijnej inwestycji przebiega bez utrudnień, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Prace fundamentowe zostały już zakończone. Wykonano ściany piwnic oraz podposadzkową instalację kanalizacyjną. Wylano betonem stropy piwnic oraz podposadzkowe podkłady betonowe w części niepodpiwniczonej budynku. W dalszym ciągu wykonywana jest instalacja odgromowa. Rozpoczęto stawianie ścian kondygnacji nadziemnej. W następnej kolejności wykonawca przystąpi do montażu elementów prefabrykowanych. Do końca roku roboty murarskie mają zostać zakończone.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Wykonawca nie zwalnia tempa robót

Już się mury pną do góry

Prace przy budowie nowego przedszkola idą bardzo sprawnie. Mury nowego przedszkola powstają w mgnieniu oka. Na tą inwestycję czekali przede wszystkim najmłodsi i ich rodzice.
Dobiegają końca prace fundamentowe. Wykonywane są roboty murarskie i ściany piwnic oraz podposadzkowa instalacja kanalizacyjna. Rozpoczęto prace przygotowawcze w kierunku wylewania betonowych stropów piwnic oraz podposadzkowych podkładów betonowych w części niepodpiwniczonej budynku. Wykonywana jest instalacja odgromowa.
W następnej kolejności wykonawca  przystąpi do postawienia ścian kondygnacji nadziemnych oraz montażu elementów prefabrykowanych. Na pierwszy kwartał 2018 r. zaplanowane zostały: parking, nowe ciągi komunikacyjne oraz zagospodarowanie terenu w postaci wyposażenia placu zabaw. W pierwszej połowie przyszłego roku planuje się oddać budynek przedszkola do użytku.
Obiekt będzie przystosowany do przyjęcia 140 dzieci. Powstanie 15-osobowy oddział dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 5 mln zł, z czego 85% będzie stanowiła unijna dotacja.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Już się mury pną do góry

Poznajmy harmonogram przebiegu prac w przedszkolu

Do końca I kwartału 2018 r. mają potrwać prace budowlano-montażowe związane z przebudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona w Szprotawie. Realizacja rzeczowa unijnej inwestycji przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. 
Od początku sierpnia br. trwają roboty budowlano-montażowe, które wykonuje P.P.H.U. „JOKPOL” Józef Kołodziej z Lasek. Wartość prac wynosi 4.942.634,93 zł brutto.
Wykonawca w pierwszej kolejności przystąpił do prac fundamentowych. Na IV kwartał zaplanował wykonać roboty murarskie i ściany oraz rozpocząć prace związane z konstrukcją dachu i jego pokryciem, położeniem posadzek oraz roboty wykończeniowe. Jednocześnie harmonogram zakłada położenie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Wszystkie prace muszą zostać zakończone do 31.03.2018 r.  
Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje Firma Projektowo-Consultingowa „EKO-ENERGIA” z Zielonej Góry.
Przebudowa z rozbudową przedszkola ma na celu poprawić stan infrastruktury oświatowej w Gminie Szprotawa. W budynku powstanie sześć oddziałów do prowadzenia edukacji przedszkolnej, w tym jeden dla dzieci z niepełnosprawnościami. Odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenie placówki w nowy sprzęt dydaktyczny umożliwią wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wokół budynku powstanie również zmodernizowany plac zabaw i parking.
Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina wyda ponad 5,4 mln złotych, w tym 4 mln będzie stanowiła unijna dotacja. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Poznajmy harmonogram przebiegu prac w przedszkolu

Mamy wykonawcę Przedszkola „Pod Dębami”

W wyniku trzykrotnie ogłaszanego postępowania przetargowego w końcu udało się wyłonić wykonawcę robót budowlano-montażowych Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie. Umowa podpisana.
26 lipca 2017 r. burmistrz Józef Rubacha podpisał umowę z wykonawcą inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie”, którym  jest P.P.H.U. JoKpol Józef Kołodziej z Lasek.  Wartość robót budowlanych wynosi 4.942.634,93 zł brutto.
Prace prowadzone będą od sierpnia br. do końca marca roku przyszłego. Nadzór inwestorski sprawować będzie firma Projektowo Consultingowa „EKO ENERGIA” z Zielonej Góry.
W miejscu dawnego, zburzonego przedszkola powstanie dwukondygnacyjny budynek z wykorzystaniem istniejącej piwnicy, wyjazdu, parkingu i placu zabaw.
Obiekt posiadać będzie sześć sal zabaw dla dzieci, z pomieszczeniami sanitarnymi i porządkowymi, jadalnię z zapleczem socjalno-gospodarczym, salę wielofunkcyjną, szatnię, gabinet dyrektora, biura i pomieszczenia socjalne dla nauczycieli, gabinet metodyczny, archiwum i WC. Będzie on  również dostosowany do dzieci z niepełnosprawnościami.
W ramach zagospodarowania terenu nastąpi modernizacja przedszkolnego placu zabaw wraz z wyposażeniem w nowe urządzenia. Zakresem projektu objęta będzie również przebudowa przyłącza gazowego, sieci kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej.
 
Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Przedszkole wyburzone

Prace rozbiórkowe Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie wykonano sprawnie i szybko. Trwają prace przygotowujące teren do prowadzenia dalszych robót budowlanych.
W celu zachowania założonych terminów realizacji inwestycji, już w trakcie prowadzonej procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy robót budowlano-montażowych przystąpiono do robót rozbiórkowych przedszkola. Prace te powierzone zostały Szprotawskiemu Zarządowi Nieruchomości Sp. z.o.o. Aktualnie usuwany jest materiał rozbiórkowy. Uporządkowany teren przedszkola ma być gotowy do końca lipca br.
 
Z początkiem  sierpnia br., tj. niezwłocznie po podpisaniu umowy z przyszłym wykonawcą  mają ruszyć roboty budowlano-montażowe. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu ustalony został na dzień 31.03.2018 r.
 
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Przedszkole wyburzone

Umowa o dofinansowanie na przebudowę przedszkola podpisana

Nowe sale, 15-osobowy oddział dla dzieci z niepełnosprawnościami, dodatkowe zajęcia edukacyjne – to wszystko znajdzie się w nowym Przedszkolu Komunalnym Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie. Inwestycja zrealizowana zostanie z unijną dotacją.
13 lipca br. Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha podpisał z Zarządem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie”.
Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie z rozbudową istniejącego budynku wraz z jego doposażeniem w sprzęt dydaktyczny i zagospodarowaniem terenu. W miejscu istniejącego przedszkola powstanie wolnostojący, dwukondygnacyjny budynek w części administracyjnej piętrowy, w pozostałych częściach parterowy z wykorzystaniem istniejącej piwnicy, wyjazdu, parkingu i placu zabaw. Wykonany zostanie w technologii mieszanej – część centralna piętrowa i istniejąca piwnica o konstrukcji głównej żelbetowej, pozostałe skrzydła w technologii szkieletu drewnianego prefabrykowanego, montowanego na placu budowy. Dach będzie posiadał konstrukcję drewnianą, pokryty blachodachówką. Obiekt będzie stanowił jedną zwartą bryłę na parterze z 6-cioma salami zabaw dla dzieci wraz z węzłami sanitarnymi dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych i pomieszczeniami porządkowymi, salą wielofunkcyjną, jadalnią z zapleczem socjalno-gospodarczym i szatnią. Na piętrze znajdą się pomieszczenia administracyjno-biurowe, tj. gabinet dyrektora z sekretariatem, biura dla nauczycieli, gabinet metodyczny, archiwum, WC oraz pomieszczenia socjalne dla nauczycieli.
Rzeczowe zakończenie realizacji inwestycji musi nastąpić najpóźniej do 31.03.2018 r.
Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury oświatowej w Gminie Szprotawa umożliwiającej rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.
Główną grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat.
Realizacja projektu zapewni dostęp do wysokiej jakości edukacji dla obecnie uczęszczający dzieci i nowo utworzonego 15 osobowego oddziału dzieci z niepełnosprawnościami. Odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie placówki w dodatkowy sprzęt dydaktyczny umożliwią wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę 5.429.445,26 zł, z czego 4 067 520,76 zł będzie stanowiła unijna dotacja.

Są chętni do przebudowy przedszkola

Dwie firmy zainteresowane są przebudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie. Obiekt ma być gotowy do końca marca 2018 r. 
06.07.2017 r. minął termin składania ofert na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie”. Spośród dwóch złożonych ofert najniższą cenę 4.942.634,93 zł brutto zaproponowała firma PPHU JakPol J. Kołodziej z Lasek. Perbud Sp. z o.o. z Zielonej Góry z kolei wyceniła swoje prace na 6.086.105,35 zł brutto. Jest to ponad 1 mln więcej, niż Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie tejże inwestycji.
Komisja przetargowa dokona weryfikacji i oceny złożonych ofert pod kątem spełnienia kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków.
Do końca lipca br. planuje się podpisać umowę z przyszłym wykonawcą prac budowlano-montażowych.
1 2

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa