Kalendarium

29 września 1594: Joachim vom Berge funduje stypendium dla studiujących szprotawian

Aktualności

Spełnione marzenia – przedszkole otwarte

Przecięcie wstęgi, poświęcenie budynku, występy artystyczne dzieci to wszystko odbyło się w piątek, 15 czerwca br., podczas uroczystego otwarcia samorządowego przedszkola, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00, na placu przed wejściem głównym do budynku. Wśród zaproszonych osób obecni byli: Dorota Matuszak przedstawiciel Marszałka Województwa Lubuskiego, Wioletta Markulak i Zbigniew Gładki przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Monika Tkacz Porucznik 11. Batalionu Dowodzenia z Żagania, Józef Rubacha Burmistrz Szprotawy wraz z zastępcą Pawłem Chylakiem i Jadwigą Nowak Skarbnikiem Gminy, Proboszcz ks. Ryszard Grabarski, Andrzej Skawiński Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z wiceprzewodniczącym Władysławem Sobczakiem, radni, dyrektorzy przedszkoli i szkół oraz instytucji kultury, sołtysi, prezesi i kierownicy jednostek podległych gminie, generalny wykonawca, inspektor nadzoru inwestycji oraz dzieci wraz z wychowawcami i rodzicami. Proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie, ks. Ryszard Grabarski, pobłogosławił i poświęcił obiekt. Otwarcia przedszkola poprzez przecięcie wstęgi dokonała delegacja dzieci z przedszkola wraz z Dorotą Matuszak przedstawicielem Marszałka Województwa Lubuskiego, Józefem Rubachą Burmistrzem Szprotawy, Józefem Kołodziejem wykonawcą, Kacprem Lindmajerem kierownikiem robót oraz  Małgorzatą Miszczak dyrektorem przedszkola.
Po oficjalnym otwarciu przedszkola wszyscy goście, w tym rodzice i dzieci, przeszli do sali wielofunkcyjnej, gdzie burmistrz, generalny wykonawca i dyrektor przedszkola podziękowali osobom zaangażowanym w tę inwestycję. Dorota Matuszak w imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego pogratulowała finału zrealizowanej inwestycji unijnej ze środków Lubuskiego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Podziękowanie za zaproszenie na uroczystość na ręce Burmistrza Szprotawy złożył w liście Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak składając gratulacje i powinszowania z finalizacji przedsięwzięcia, a dyrekcji i nauczycielom życzył radości i satysfakcji z pracy na rzecz dzieci <do pobrania>. W liście zaś Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska życzyła przedszkolakom samych wspaniałych chwil oraz ciekawych i twórczych zabaw, a rodzicom poczucia, że ich dzieci znajdują się w dobrych i kochających rękach <do pobrania>. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak życzyła wszystkim zaangażowanym w budowę przedszkola oraz władzom lokalnym dalszych sukcesów <do pobrania>. Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez poszczególne grupy dzieci pod nadzorem ich wychowawców.
Po zakończeniu wszyscy goście, w tym rodzice mieli możliwość zwiedzenia całego obiektu i wpisania się do księgi pamiątkowej. Na ręce pani dyrektor przekazano wiele kwiatów, życzeń i upominków. Dzieci zaś obdarowano upominkami od sponsorów, którymi byli: P.P.H.U „JokPol” z Lasek, Hydro-Eco Technika Grzewcza ze Szprotawy, Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. Oddział w Szprotawie oraz Kancelaria Brokerska Błaszczyk Sp. z o.o. z Zielonej Góry.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Spełnione marzenia – przedszkole otwarte

Przedszkole jak z bajki

Już za kilka dni zakończą się prace remontowo-budowlane w szprotawskim przedszkolu, przy ul. Waszyngtona. 30 maja będzie dniem, w którym wykonawca przekaże budynek do odbioru. Wówczas Maki, Bratki, Stokrotki, Niezapominajki i Kaczeńce będą mogły przeprowadzić się do swojego nowego przedszkola.
Prace remontowo-budowlane wykonano w 98%. Sale są już pomalowane. Wykładziny obiektowe i dywanowe położone. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne zamontowane. Pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz socjalno-gospodarcze gotowe. Obecnie trwają drobne prace wykończeniowe. Montowana jest balustrada schodowa. Na zewnątrz zaś wykonano tynki strukturalno-elewacyjne. Obecnie kładziona jest kostka brukowa. Do całkowitego zakończenia prac pozostały do przywiezienia i zamontowania place zabaw, bariery ochronne i montaż zadaszenia przed wejściem głównym. Jednocześnie dostawcy zwożą wyposażenie oraz sprzęt dydaktyczny.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Przedszkole jak z bajki

Jeszcze 4 tygodnie potrwa przebudowa budynku przedszkola

Najmłodsi mieszkańcy gminy z niecierpliwością czekają na zakończenie przebudowy szprotawskiego przedszkola. Zgodę na wydłużenie terminu prac do połowy maja br. wydała Instytucja Zarządzająca.
 
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie” przesunięto z końca marca br. do 15 maja br. Opóźnienie prac o 6 tygodni wynika z konieczności wprowadzenia robót dodatkowych związanych z wykonaniem nowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, które według pierwotnych założeń miały zostać wykorzystane do dalszego użytkowania przez nowy obiekt.
Pomimo powstałych okoliczności roboty budowlano-montażowe przebiegają sprawnie. Wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania. Wylano posadzki. Położono płytki ścienne i podłogowe. Zamontowano armaturę sanitarną w łazienkach. Dobiegają końca prace elektryczne, wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz p.poż. Niebawem zakończy się także tapetowanie i malowanie poszczególnych sal. Kontynuowane są prace polegające na montażu zewnętrznej stolarki drzwiowej. Trwają prace przygotowawcze pod położenie wykładzin podłogowych.
Na zewnątrz w dalszym ciągu kładziona jest elewacja. Jednocześnie rozpoczęły się roboty związane z zagospodarowaniem terenu.
W dalszej kolejności budynek wyposażony zostanie w sprzęt dydaktyczny niezbędny do wprowadzenia nowych zajęć edukacyjnych. Zakupione zostaną szafki, stoły, krzesełka, dywany, komputery, edukacyjne programy multimedialne, itp.
Dostawcami wyposażenia wyłonionymi w trybie przetargu nieograniczonego będą dwie firmy: Moje Bambino Sp. z o.o. z Łodzi oraz  Centrum Komputerowe „Planeta” z Tych. Wartość dostawy wynosi łącznie 181.160,79 zł brutto.     

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Jeszcze 4 tygodnie potrwa przebudowa budynku przedszkola

Inwestycja dobiega końca

Wkrótce zakończy się przebudowa z rozbudową gminnego obiektu, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie. Wykonawca dąży do szybkiego zrealizowania inwestycji, żeby dzieci mogły jak najszybciej przeprowadzić się do swojego nowego przedszkola.
Na budowie panuje porządek i dyscyplina. Wykonawca zamontował już stolarkę okienną, ocieplił strop i otynkował ściany. W chwili obecnej wykonuje instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Wylewa posadzki. Montuje stolarkę drzwiową. W ramach robót wykończeniowych układa płytki ścienne i podłogowe. Na zewnątrz budynku wykonuje rampę dla osób niepełnosprawnych i kładzie elewację.
W kolejnym etapie prac zagospodaruje teren, poprzez modernizację placu zabaw oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych i parkingu. Budynek wyposażony zostanie również w brakujący sprzęt dydaktyczny.
Przebudowane i rozbudowane przedszkole zapewni wysoki i nowoczesny standard lokalowy, co spowoduje polepszenie warunków dla rozwoju edukacji przedszkolnej, a jednocześnie wpływie na jakość i różnorodność prowadzonych zajęć.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Przebudowa dobiega końca

Bez opóźnień przy budowie przedszkola

Widok powstającego przedszkola zmienia się w mgnieniu oka. Już za niecałe trzy miesiące ma powstać nowe 6-oddziałowe przedszkole dla 140 dzieci z gminy Szprotawa. Prace budowlane przebiegają sprawnie.
Od ponad 5 miesięcy trwa przebudowa z rozbudową przedszkola, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie. Dotychczas inwestycja realizowana jest bez zakłóceń. Wykonawca zamontował już ściany prefabrykowane. Wykonał konstrukcję dachu na całym budynku. Obecnie w piwnicy prowadzi roboty tynkarskie i wykończeniowe. Na parterze i piętrze ociepla sufity. W dalszym ciągu montuje instalacje sanitarne i elektryczne. Jednocześnie wykonuje prace związane z położeniem pokrycia dachowego. Rozpoczął również montaż stolarki okiennej.
Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dalszy etap prac na budowie uzależniony będzie od warunków pogodowych.
Na inwestycję gmina wydała już ponad 3,2 mln zł, w tym uzyskała 1 mln zł dofinansowania w formie zaliczki.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania ustalony został na koniec marca br.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Bez opóźnień przy budowie przedszkola

Zmiany w umowie o dofinansowanie przedszkola

28 grudnia 2017 r. burmistrz Józef Rubacha podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  
 
Aneks dotyczył dostosowania całkowitych nakładów projektu do wartości poprzetargowych z tytułu wyłonionych wykonawców na roboty budowlane i nadzór inwestorski. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu uległa całkowita wartość projektu, która wynosi 5.353.951,97 zł i kwota wydatków kwalifikowalnych kształtująca się na poziomie 4.665.458,87 zł. W ślad za tym gmina otrzyma dotację w wysokości 3.965.639,95 zł.

Już niebawem przeprowadzka

Trwają prace przy budowie nowego przedszkola, które mieścić się będzie przy ul. Waszyngtona w Szprotawie. Stopień zaawansowania prac wynosi ponad 60%. Budynek ma zostać oddany do użytkowania 31.03.2018 r.  
Ścianki działowe na parterze wewnątrz budynku zostały wymurowane. Dobiegają końca prace związane z montażem ścian prefabrykowanych. Ocieplana jest część murowa budynku. Jednocześnie wykonywane są roboty związane z położeniem pokrycia dachowego z papy w jego części gospodarczej. Na piętrze trwają prace przygotowawcze pod montaż konstrukcji dachu. Wykonywane są instalacje sanitarne i elektryczne. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany nowym placem zabaw i parkingiem.
Obiekt będzie przygotowany do przyjęcia 140 przedszkolaków, w tym również dzieci z niepełnosprawnościami.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Już niebawem przeprowadzka

Władze miasta na placu budowy

Już za parę miesięcy, przy ul. Waszyngtona powstanie nowoczesny obiekt przedszkolny, który pomieści 140 przedszkolaków. Wszystko wskazuje na to, że wykonawca zakończy inwestycję w terminie.
W ubiegłym tygodniu plac budowy odwiedził burmistrz Szprotawy Józef Rubacha wraz z sekretarzem gminy Kariną Jarosz sprawdzając postęp prac budowlano-montażowych. Inwestycję realizuje P.P.H.U. JoKpol Józef Kołodziej z Lasek. Obiekt budowany jest od sierpnia br. Dotychczas wykonawca wylał strop monolityczny żelbetowy nad parterem. Wykonał schody łączące parter z piętrem. Postawił mur wokół klatki schodowej oraz ściany działowe i osłonowe na piętrze. Obecnie na parterze muruje ścianki działowe. Montuje elementy prefabrykowane w postaci wiązarów drewnianych w części gospodarczej budynku. Jednocześnie wykonuje zewnętrzne instalacje elektryczne i kanalizacyjne. Sprzyjające warunki pogodowe wskazują na to, że do końca roku wykonawca postawi wszystkie ściany działowe  oraz wykona konstrukcję dachu w pozostałych częściach budynku wraz ze  schodami wejściowymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Władze miasta na placu budowy

Placówka dla maluchów rośnie w oczach

Ładna pogoda sprzyja robotnikom i pozwala na bezproblemową realizację inwestycji budowlanej. Postęp pracy widać gołym okiem. Wkrótce powstanie obiekt w stanie surowym zamkniętym.  
Jeszcze kilka miesięcy temu w miejscu obecnej budowy stał wybudowany w 1987 r. obiekt przedszkolny, pokryty papą bitumiczną z nieszczelną stolarką okienną i drzwiową oraz starymi żeliwnymi grzejnikami. Był on niezdatny do dalszego użytkowania. Pomimo trudności związanych z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych już dzisiaj można zobaczyć zarys nowo powstającego budynku. Wybudowano ściany części centralnej parteru. Obecnie trwają prace zbrojeniowe pod wylanie stropu żelbetowego monolitycznego. W bieżącym tygodniu wykonawca przystępuje do montażu elementów prefabrykowanych. Do końca tego roku planuje się zamknąć budynek w stanie surowym.
Obiekt wykonany zostanie w technologii mieszanej - część centralna piętrowa wraz z istniejącą piwnicą o konstrukcji murowanej i żelbetowej, pozostałe skrzydła w technologii szkieletu drewnianego prefabrykowanego.
Cała inwestycja kosztować będzie gminę 5,4 mln złotych, z czego 4 mln złotych sfinansuje Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Placówka dla maluchów rośnie w oczach

Przedszkolaki z wizytą na budowie

Dzieci z Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona w Szprotawie nie mogą doczekać się przeprowadzki do nowego obiektu. Odwiedziły plac budowy. Wizyta dostarczyła im wiele radości.
Przedszkolaki z ciekawością oglądały jak powstają ściany budynku nowego przedszkola, w którym na parterze znajdzie się sześć sal zabaw wraz z węzłami sanitarnymi dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych i pomieszczeniami porządkowymi, salą wielofunkcyjną, jadalnią z zapleczem socjalno-gospodarczym i szatnią. Piętro zostanie przeznaczone na pomieszczenia administracyjno-biurowe, tj. gabinet dyrektora z sekretariatem, biura dla nauczycieli, gabinet metodyczny, archiwum, WC oraz pomieszczenia socjalne dla nauczycieli. Wokół budynku powstanie zmodernizowany plac zabaw i parking. Placówka wyposażona zostanie w nowy sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych. Inwestycja przyniesie wiele korzyści dla dzieci, rodziców jak i mieszkańców całej gminy. Nastąpi poprawa warunków lokalowych niezbędna dla rozwoju oraz jakości prowadzonych zajęć edukacji przedszkolnej. Zwiększy się dostępność do nowoczesnej edukacji przedszkolnej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Przedszkolaki z wizytą na budowie

1 2 3

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON