#SZCZEPIMY SIĘ! Wszystkie osoby, które skończyły 12 lat, mogą zapisywać się na...

Aktualności

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego i złóż dokumenty!

Trwa nabór w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Szprotawa jest uprawniona do udziału i będzie starać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin popegeerowskich.
Warunkiem złożenia wniosku aplikacyjnego przez urzędników jest wcześniejsze oszacowanie, jakie są faktyczne potrzeby Szprotawian. - podkreśla burmistrz Mirosław Gąsik. Dlatego zachęcam mieszkańców Gminy Szprotawa, by zapoznali się z kryteriami ubiegania się o dofinansowanie. Następnie, w terminie do 26 października br. uprawnieni mogą składać osobiście, w biurze Nr 8 (piętro II) UM w Szprotawie wymagane dokumenty, a po ich zweryfikowaniu Gmina złoży wniosek grantowy. - podsumowuje burmistrz.
 
Uwaga! Nabyty sprzęt komputerowy czyli laptop z myszką i oprogramowaniem może być wykorzystany do wyłącznego użytku ucznia/ dziecka przez okres nauki szkolnej.
 
By złożyć wniosek aplikacyjny uprawnieni muszą spełniać łącznie następujące kryteria konkursowe:
 1. Dziecko/ uczeń zamieszkuje jedną z miejscowości: Pasterzowice, Henryków, Długie lub Siecieborzyce.
 2. Dziecko/ uczeń jest członkiem rodziny, w której krewny w linii prostej pracował w jednym z wymienionych przedsiębiorstw: Pasterzowice GHR, Państwowe Gospodarstwo Rolne w Henrykowie, Stacja Hodowli Roślin w Pasterzowicach, Stacja Hodowli Roślin w Długiem, Stacja Hodowli Roślin w Siecieborzycach.
 3. Dziecko/ uczeń nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020 i 2021, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania.
Wymagane dokumenty:
 1. Oświadczenia  o możliwości i chęci udziału w konkursie: Oświadczenie dla rodzica; Oświadczeni dla ucznia.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych: Klauzula dla dorosłego ucznia; Klauzula dla małoletniego ucznia; Klauzula dla krewnego.
 3. Oświadczenie o możliwości zapewnienia usług dostępu do internetu.
 4. Zapotrzebowanie na akcesoria i oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych (jeśli dotyczy).
Weryfikację przeprowadzą pracownicy Wydziału  Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Szprotawie. W sprawie szczegółów i pytań prosimy o kontakt: p. Iwona Stańczak, p. Anna Dalecka, tel. 68-376-05-83.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON