Aktualności

Burmistrz gościem Radia Zachód

W środę, 24 sierpnia burmistrz Józef Rubacha gościł na antenie Radia Zachód. W audycji m.in. zaproszenie na Dożynki Gminne. Zapraszamy do odsłuchania nagrania. 

Komitet Rewitalizacji w mniejszym składzie

O rezygnacji z udziału w posiedzeniach i braku aktywnej pracy na rzecz Komitetu zdecydował jeden z przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa.
czytaj dalej

Stoiska na dożynki

Już w niedzielę, 28 sierpnia na Błoniach Szprotawskich tradycyjnie wśród wystawców znajdą się stoiska sołectw. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się mapką z rozmieszczeniem stoisk. Wystawcy już dziś mogą zobaczyć, gdzie ustawić stoisko. 
 
czytaj dalej

Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego

Jubileusz siedemdziesięciolecia Liceum Ogólnokształcącego w Szprotawie to wspaniała okazja do świętowania, sentymentalnej podróży w czasie, wspomnień i spotkań.
czytaj dalej

Wyraź swoją opinię

Burmistrz Szprotawy serdecznie zaprasza mieszkańców do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2020”.
czytaj dalej

Poznajmy starościnę i starostę Dożynek Gminnych 2016

Podczas tegorocznego święta plonów, ważną rolę starościny i starosty pełnić będą Iwona Turek i Grzegorz Pazoła.  Zgodnie z tradycją, w kulminacyjnym momencie ceremoniału dożynkowego, przekażą bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów włodarzom naszej gminy.
czytaj dalej

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

25 i 26 sierpnia br. od godz. 12.00 odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szprotawie.
czytaj dalej

Sesja Rady Miejskiej

W piątek, 26 sierpnia 2016 r., o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie rozpocznie się XXX sesja Rady Miejskiej w Szprotawie.
PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
 1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 lipca 2016 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, tj. od 16 lipca do 25 sierpnia br.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2016.
 7. Ocena sytuacji związanej z funkcjonowaniem składowiska SITA w Szprotawie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Szprotawy;
 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szprotawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadań pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1086F relacji Szprotawa-Małomice” oraz „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej 1059F w miejscowości Dzikowice”;
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym;
 • zmiany uchwały  Nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy;
 • powołania Komisji Doraźnej celem opracowania planu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szprotawy.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Oświadczenia.
12. Informacje.
13. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.

Komunikat

W związku z zaplanowanym urlopem, Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha nie będzie mógł spotkać się z mieszkańcami w dniu 22.08.2016 r. W tym dniu, od godz. 14.00 dyżur dla mieszkańców pełnić będzie Zastępca Burmistrza Paweł Chylak.                             

Gwiazda wieczoru na dożynkach

Cała Góra Barwinków wystąpi podczas Dożynek Gminnych na szprotawskiej scenie jako gwiazda wieczoru. Początek koncertu o godz. 21.00, w niedzielę, 28 sierpnia na Błoniach Szprotawskich.
czytaj dalej

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON