Aktualności

NABÓR PRZEDSTAWICIELI DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Szprotawy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Termin zgłaszania kandydatów upływa 1 grudnia 2022 r.
Szczegóły naboru oraz formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej w ogłoszeniu do pobrania.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZPROTAWY

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie pozakonkursowym.
Treść ogłoszenia do pobrania.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz szprotawy ogłasza konkurs w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie prowadzenia żłobka”.
czytaj dalej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Szprotawy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Termin zgłaszania kandydatów upływa 1 grudnia 2022 r.Szczegóły naboru oraz formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej w ogłoszeniu do pobrania.
czytaj dalej

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

W dniach od 19.10.2022 r. do 26.10.2022 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektów dwóch uchwał gminnych, dla których projektodawcą jest Burmistrz Szprotawy.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. "Organizacja obchodów Gminnego Tygodnia Seniora", w trybie pozakonkursowym. Treść ogłoszenia do pobrania.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. "Organizacja obchodów Gminnego Tygodnia Seniora", złożonej przez Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „OAZA” w Szprotawie”, w trybie pozakonkursowym. 
czytaj dalej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

22 sierpnia 2022 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Protokół z posiedzenia komisji do pobrania.
czytaj dalej

OTWARTY KONKURS OFERT

28 lipca 2022 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00. Więcej informacji w zarządzeniu.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Szprotawy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 13

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON