Aktualności

AKCJA POMOC Seniorzy – Seniorom

Kolejny raz słuchacze Szprotawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przystąpili do organizacji Świątecznej Paczki dla samotnych i potrzebujących seniorów zamieszkałych w naszym mieście.
czytaj dalej

Wyjaśnienie dotyczące środków finansowych przekazywanych przez Lasy Państwowe na remonty dróg lokalnych

W ostatnich dniach głośno zrobiło się o sprawie niszczenia dróg gminnych przez przewoźników realizujących transport drewna sprzedawanego przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szprotawa. Gazety szeroko rozpisywały się o potyczce słownej rozegranej pomiędzy radnym Rady Miejskiej w Szprotawie a Nadleśniczym Lasów Państwowych Nadleśnictwa Szprotawa.
Radny zwrócił się z interpelacją do Burmistrza Szprotawy o pomoc w rozwiązaniu kwestii niszczenia dróg lokalnych przez samochody wywożące drewno z lasów. Kiedy pogoda jest niesprzyjająca, a drogi są rozmoknięte przez deszcze, przejazd kilku lub kilkunastu samochodów z ciężkim ładunkiem powoduje powstawanie ogromnych kolein niszczących drogi.
 
Nadleśniczy bronił interesów Nadleśnictwa Szprotawa twierdząc, że drogi w równym stopniu niszczone są przez maszyny rolnicze. Ponadto wyliczał, że Nadleśnictwo płaci różnego rodzaju podatki do Skarbu Państwa i na rzecz gminy z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych. Podane zostały wielkości przekazywanych kwot; odpowiednio 789 tys. zł w 2014 r; 901,994 tys. zł w 2015 r. oraz 300 tys. zł w 2016 r. z przeznaczeniem stricte na remonty dróg lokalnych.
 
W tym momencie pojawiają się nieścisłości. Prawdą jest bowiem, że wskazane przez Nadleśniczego środki pochodzące z wpłat dokonywanych przez Lasy Państwowe na terenie całej Polski trafiają wyłącznie do budżetu państwa!, a nie do budżetów gmin. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów część tych środków miała być przeznaczona na budowę i remonty dróg lokalnych, m.in. dlatego, że faktycznie transport drewna może przyczynić się do pogorszenia stanu dróg lokalnych. W tym celu ustanowiony został Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015 wraz z precyzyjnymi zasadami ubiegania się o te środki. Jednakże przyjęte wytyczne nie pozwoliły na swobodne ubieganie się o dofinansowanie do remontów zniszczonych dróg. W powiecie żagańskim środki trafiły na realizację zadania przebudowy powiatowych ulic Ciszowskiej i 3-go Maja w Szprotawie.
 
Z powyższego wyjaśnienia jasno wynika, że gmina Szprotawa nie otrzymała wspomnianych kwot, tym samym nie mogła przeznaczyć ich na remonty dróg zniszczonych w wyniku wywożenia drewna z lasów.
 
Co roku, jak każdy mieszkaniec czy podmiot zarejestrowany na terenie gminy Szprotawa, Nadleśnictwo realizuje względem gminy należności publicznoprawne takie jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zajęcia pasa drogowego oraz obwodów łowieckich. Nie ma natomiast wpłat, których celowym przeznaczeniem byłyby remonty czy modernizacja dróg.

Szprotawska choinka

Wczoraj, 6 grudnia dzieci ze szprotawskich przedszkoli i szkół wraz z opiekunami przybyli na plac przed ratuszem, aby spotkać się ze Świętym Mikołajem i uroczyście pierwszy raz zapalić naszą tegoroczną choinkę.
czytaj dalej

Co nowego w kontaktach zagranicznych?

Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem, przesłanym przez miasto Gevelsberg. Oprócz obszernej informacji o jubileuszu 20-lecia współpracy partnerskiej, który w czerwcu tego roku obchodziliśmy w Szprotawie, zawiera on również sprawozdanie  o współpracy  Gevelsbergu  z Vendome we Francji oraz Buterą we Włoszech.
czytaj dalej

Andrzejki po polsku i po niemiecku

30 listopada 2016 r. grupa niemieckich dzieci wraz ze swoimi opiekunami z przedszkola ASF ze Sprembergu gościła w przedszkolu komunalnym nr 1 w Szprotawie. Polskie i niemieckie dzieci robiły wspólnie andrzejkowe ozdoby, bawiły się oraz śpiewały polskie i niemieckie piosenki.
czytaj dalej

Recytacja o Laur ks. Jana Twardowskiego

Kacper Kupis i Wiktor Kiendyś z klasy VA Szkoły Podstawowej nr 1  w Szprotawie zachwycili komisję konkursową podczas półfinału XVII międzywojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego o Laur ks. Jana Twardowskiego.
czytaj dalej

Maluch plus 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną już edycję konkursu w ramach rządowego Programu „Maluch plus” 2017.
czytaj dalej

Choinka na Mikołajki

Dzisiaj w dniu św. Mikołaja, o godz. 15.00 Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z rodzicami na plac przed ratuszem na spotkanie z Mikołajem, który przygotował dla dzieci cały wór słodyczy. Zebrane dzieci uroczyście zapalą naszą szprotawską choinkę, która już od wczoraj czeka na placu.

V Powiatowy Konkurs Muzyczny Kaczmarski&Gintrowski

We wtorek, 13 grudnia 2016 r., od godz. 9:00 rozpoczną się przesłuchania do V Powiatowego Konkursu Muzycznego Kaczmarski&Gintrowski.
czytaj dalej

Sprostowanie reportażu p. Stonogi

Publikujemy sprostowanie Prezesa SzZN „Chrobry” Sp. z o.o. Kazimierza Sutora dotyczące reportażu Pana Stonogi.
czytaj dalej

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON