Komunikaty

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Burmistrz Szprotawy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin zgłaszania kandydatów upływa 28 lipca 2021 r.
czytaj dalej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu aktu prawa miejscowego, tj. projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.
czytaj dalej

NOWEFIO – lubuskie lokalnie

Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” wspólnie z Fundacją Rozwoju Holistycznego 02.08.2021 r., o godz. 12:00 rozpoczynają nabór ciągły wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „NOWEFIO –lubuskie lokalnie”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.
czytaj dalej

Autobus szkolny na sprzedaż

Gmina Szprotawa wystawia na sprzedaż w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego autobus szkolny marki JELCZ L090M wraz z wyposażeniem, rok produkcji 2000.
czytaj dalej

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Szprotawy zarządził unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szprotawa w 2021 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050/71/2021 Burmistrza Szprotawy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Szprotawa w 2021 r. przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym.
 
czytaj dalej

Zapraszamy do konsultacji zmiany Programu współpracy z organizacjami

Burmistrz Szprotawy ogłasza adresowaną do organizacji pozarządowych konsultację  projektu uchwały zmieniającego Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.
czytaj dalej

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Burmistrz Szprotawy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Termin zgłaszania kandydatów upływa 16 lipca 2021 r.
czytaj dalej

Profilaktyka 40 plus

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nieodpłatnych badań diagnostycznych dla Polaków od 40. roku życia.
czytaj dalej

Poradnictwo społeczno-prawne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zdalnego poradnictwa społeczno-prawnego jako formy wsparcia osób niepełnosprawnych w dobie pandemii koronawirusa.
czytaj dalej

"Dobry Start" z ZUS

Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
czytaj dalej

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON