Komunikaty

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 14 do 20 grudnia 2020 r., na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.
czytaj dalej

„Moje życie – mój wybór” - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

2 grudnia 2020 r. w szprotawkim ratuszu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu Gminy Szprotawa pod hasłem „Moje życie  - mój wybór”. Celem konkursu było prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i dopalaczy oraz ograniczenie patologii wśród dzieci i młodzieży.
czytaj dalej

Domowa Opieka Medyczna

W związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem (COVID-19) wdrażany jest program Domowej Opieki Medycznej mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program będzie wykorzystywał pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert

30 listopada 2020 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szprotawa.
czytaj dalej

Mamy zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia OOŚ

W listopadzie br. organy opiniujące projekt Zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 odstąpiły od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert

30 listopada 2020 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szprotawa.
 
czytaj dalej

Pieniądze na sport!

Ruszają nabory wniosków w ramach programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o przyznanie dotacji na działania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.
czytaj dalej

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Burmistrz Szprotawy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze rzeczoznawców

Burmistrz Szprotawy ogłasza nabór na rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy. Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161).
czytaj dalej

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa KAS rusza w całym kraju

Od 16 listopada 2020 r. uruchomiona została usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. To nowy model obsługi podatników dostępny w całym kraju.
czytaj dalej

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON