Tekst łatwy do czytania (ETR)

 • 24-07-2023
 • Autor: Tomasz Mierzwiak
 • drukuj

Tekst łatwy do czytania (ETR)

INFORMACJA DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością lub inne osoby mające trwale lub czasowo ograniczoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji (np. osoby poruszające się przy pomocy kul, protez, wózków, słabi, chorujący, niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi, osoby z wózkiem dziecięcym)
 
Informacja o Urzędzie Miejskim w Szprotawie w tekście łatwym do  czytania i zrozumienia- ETR
 
Siedziba Urzędu Miejskiego w Szprotawie zlokalizowana jest w dwóch budynkach. Główna siedziba znajduje się przy ulicy Rynek 45, a druga w budynku byłego klasztoru Magdalenek przy Placu Kościelnym 2 w Szprotawie
Główna siedziba Urzędu ma trzy wejścia A, B i C. Wejście B dostosowane jest dla osób
z niepełnosprawnościami.
 
Przed budynkiem urzędu są specjalne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są na każdej kondygnacji budynków. W Urzędzie znajduje się platforma schodowa
 
Urząd Miejski w Szprotawie czynny jest od poniedziałku do piątku, godziny otwarcia:
 
budynek przy ul. Rynek 45
poniedziałek: 08:00 - 16:00, 
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00.
 
budynek przy Placu Kościelnym 2 
poniedziałek-piątek: 07:00 - 15:00.
   
Możesz do nas zadzwonić na podany numer: +48 68 376 38 11
Możesz też wysłać e-mail na adres:  e-mail
 
Jak trafisz do Urzędu?                                         
Możesz przyjechać do nas samochodem i zaparkować na miejscu dla osoby z niepełnosprawnością. 
Wszystkie informacje o gminie znajdziesz na stronie internetowej Urzędu: www.szprotawa.pl 
i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
Urząd jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.
 
Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
Burmistrzem w Gminie Szprotawa jest Pan Mirosław Gąsik.
Burmistrzowi w pracy pomagają Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz  pracownicy urzędu.
 
 
Czym zajmuje się Urząd?
 
W Urzędzie możesz:
 • zameldować się,
 • zgłosić prowadzenie własnej firmy,
 • wyrobić dowód osobisty,
 • załatwić sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego,
 • zapłacić podatki,
 • zgłosić wycięcie drzewa,
 • złożyć deklarację śmieciową.
 
Urząd zajmuje się:
 • budową i remontem dróg i chodników w gminie,
 • oświetleniem ulic,
 • remontami budynków należących do gminy,
 • gminną oświatą,
 • ochroną zdrowia, 
 • ochroną środowiska i zielenią,
 • utrzymaniem czystości i porządku,
 • budżetem gminy,
 • organizacją wyborów, na przykład na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do Rady Miejskiej, na Burmistrza, sołtysów i rad sołeckich,
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi,
 • zarządzaniem kryzysowym w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy,
 • różnymi sprawami z zakresu wojska i OSP,
 • planowaniem przestrzennym w gminie,
 • promocją gminy,
 • organizacją wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
 • współpracą i nadzorem nad instytucjami kultury,
 • nadzorem nad placami zabaw, siłowniami zewnętrznymi i obiektami sportowymi.
 
  Żeby załatwić sprawy w Urzędzie możesz:
 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miejski w Szprotawie, ul Rynek 45, 67-300 Szprotawa, 
 • przynieść pismo do Biura Obsługi Klienta – Biuro znajduje się na parterze budynku Urzędu.
  Biuro Obsługi Klienta to biuro, w którym możesz zostawić pisma, podania i dokumenty. Tutaj możesz wziąć specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy w urzędzie.
 • napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail,
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: /u0bbc5i471/skrytkaESP
  ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP,
 • zadzwonić pod numer +48 68 376 38 11,
 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem. 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON