Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Sołectawa i Miejscowości

Sołectwa i Miejscowości Gminy Szprotawa

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa. Sołtys oraz rada sołecka są wyłaniani przez stałych mieszkańcy danego sołectwa w drodze tajnego i bezpośredniego głosowania na zebraniu wiejskim. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4 lata.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie wiejskie ogółu mieszkańców, organem wykonawczym - sołtys, który ma prawo do brania udziału i występowania na forum rady gminy, jednak nie ma on tam prawa głosu. Organem doradczym jest zaś rada sołecka. Zebranie wiejskie jest przykładem realizacji idei demokracji bezpośredniej podczas którego artykułowane są najważniejsze problemy mieszkańców sołectwa.
Sołectwo może obejmować jedną miejscowość (np. wieś bądź przysiółek), część miejscowości lub kilka miejscowości. W jednej miejscowości może być także ustanowione kilka sołectw.
 
W Gminie Szprotawa jest 17 sołectw i 22 miejscowości.
 

Sołectwa

 1. Henryków  - Monika Kubik (wybory 10 marca 2015 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 2. Dzikowice - Maciej Pachurka (wybory 10 marca 2015 r.) + Rada Sołecka 7 osób,
 3. Leszno Dolne - Zofia Barszcz (wybory 11 marca 2015 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 4. Leszno Górne - Władysław Sobczak (wybory 11 marca 2015 r.) + Rada Sołecka 6 osób,
 5. Wiechlice -  Ilona Burzyńska (wybory 16 marca 2015 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 6. Cieciszów - Piotr Pawłowski (wybory 16 marca 2015 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 7. Nowa Kopernia - Anita Sztubecka (wybory 16 listipada 2015 r.) + Rada Sołecka 7 osób,
 8. Witków - Sylwester Michalak (wybory 18 marca 2015 r.) + Rada Sołecka 7 osób,
 9. Siecieborzyce - Jadwiga Turek (wybory 18 marca 2015 r.) + Rada Sołecka 7 osób,
 10. Sieraków -  Krystyna Matczak (wybory 19 marca 2015 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 11. Kartowice - Anna Poleszczuk (wybory 19 marca 2015 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 12. Bobrowice  - Jerzy Stachurski (wybory 21 marca 2015 r.) + Rada Sołecka 7 osób,
 13. Długie - Stanisław Mandrak (wybory 23 marca 2015 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 14. Borowina - Katarzyna Stępień (wybory 23 marca 2015 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 15. Pasterzowice - Agnieszka Wardziak (wybory 24 marca 2015 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 16. Dziećmiarowice - Jarosław Zubal (wybory 24 marca 2015 r.) + Rada Sołecka 5 osób
 17. Szprotawka - Ryszard Czuchraj + Rada Sołecka 5 osób

Miejscowości

 1. Bobrowice
 2. Biernatów
 3. Borowina
 4. Buczek
 5. Cieciszów
 6. Długie
 7. Dziećmiarowice
 8. Dzikowice
 9. Henryków
 10. Kartowice
 11. Kopanie
 12. Leszno Dolne
 13. Leszno Górne
 14. Nowa Kopernia
 15. Pasterzowice
 16. Polkowiczki
 17. Rusinów
 18. Sieraków
 19. Siecieborzyce
 20. Szprotawka
 21. Wiechlice
 22. Witków
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

 • Baner: Magdalenki
 • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
 • Baner: baner Pod Dębami
 • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa