Komitet Rewitalizacji

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji w nowym składzie

Wybranie przewodniczącego i jego zastępcy oraz wydanie opinii do rocznego sprawozdania za 2018 r. to główne tematy, które towarzyszyły spotkaniu Komitetu Rewitalizacji.
Pierwsze, w obecnej kadencji, spotkanie Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 odbyło się 11 lutego 2019 r., z udziałem jego trzech nowych członków. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Szprotawy do pobrania w skład dotychczasowego Komitetu weszli: Maciej Boryna jako przedstawiciel Burmistrza Szprotawy oraz Bartłomiej Grono i Roman Pakuła jako przedstawiciele Rady Miejskiej w Szprotawie kadencji 2018-2023.
 
Posiedzenie rozpoczął Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik przedstawiając porządek obrad i przypominając pokrótce rolę, jaką pełni Komitet w procesie rewitalizacji. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego, którym został Maciej Boryna Naczelnik Wydziału Gospodarki i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Szprotawie. Na jego zastępcę wytypowano większością głosów Panią Wandę Wilanowską z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, która w komitecie zasiada jako przedstawiciel organizacji pozarządowych.
W dalszej kolejności członkowie Komitetu przystąpili do oceny sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w 2018 r. do pobrania. Pomimo istniejącego zagrożenia realizacji dwóch przedsięwzięć, tj. „Modernizacji Szprotawskiego Domu Kultury” oraz „Remontu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych” spowodowanego brakiem źródeł finansowania, Komitet wydał do sprawozdania pozytywną opinię.
 
Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji Szprotawy oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Szprotawy. Jego kadencja trwa do czasu zakończenia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, tj. do końca 2023 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON